EUR: 317,77 Ft
CHF: 279,86 Ft
2019. február 19., kedd
Zsuzsanna

Egyéb

Történelmet írtak…

Igazi történelmi kuriózumnak lehettek tanúi, akik 2016. november 25-én ellátogattak a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem belvárosi épületébe. A történelemtudomány és a történelmi  regény címmel rendezett itt tudományos konferenciát az egyetem Történettudományi Intézete,  Összehasonlító Civilizációtörténeti Kutatócsoportja, valamint a Történelmiregény-írók  Társasága.

A szervezők célja az volt, hogy megvizsgálásra kerülhessen, hogyan látják  egyrészt a történészek a történelmi regény helyét a tudás átadása, a múlt tudatosítása, a  közösségi identitás formálása terén, másrészt a történelmiregény-írók a maguk szerepét,  illetve a történettudomány és az irodalom kapcsolatát. Bátran állíthatjuk, a résztvevők  történelmet írtak, hiszen effajta szakmai diskurzusra ez idáig nem került még sor  Magyarországon.


A konferencia programja két részre tagolódott: délelőtt plenáris ülés keretében a  történelemtudomány és a történelmi regény kapcsolatának általános kérdéseit vitatták meg a  résztvevők, délután pedig három szekcióülésen speciális kérdések, egyes történelmi  korszakok, illetve konkrét művek bemutatására került sor.  A plenáris ülés levezető elnöke Kapa Mátyás, az ELTE Állam- és Jogtudományi  Karának oktatója, a Történelmiregény-írók Társaságának elnöke volt, aki röviden üdvözölte a  megjelenteket és bejelentette, hogy a jövő esztendőtől díjjal kívánják jutalmazni az év legjobb  magyar nyelven írott történelmi regényét.

A plenáris ülésen a szaktudomány részéről Gyáni  Gábor, akadémikus, egyetemi tanár; Mezey Barna, egyetemi tanár, az ELTE rektora; Botos  Máté, intézetvezető egyetemi docens; Pintér Károly, egyetemi docens tartott előadást. A  regényírók részéről Bán János, a népszerű Hunyadi-sorozat írója; Nemere István,  Magyarország legtermékenyebb, közel hétszáz kötetet jegyző írója, valamint Csikász Lajos,  az Anjou lobogók alatt és A félhold alkonya című regényciklusok szerzője fejtette ki  véleményét.


Igazi történelmi kuriózumnak lehettek tanúi, akik 2016. november 25-én ellátogattak a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem belvárosi épületébe.

Igazi történelmi kuriózumnak lehettek tanúi, akik 2016. november 25-én ellátogattak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem belvárosi épületébe

Az előadásokban a tudományos és a fikciós megközelítés kettősségében rejlő  dilemmákról, a valóság megismerhetőségének korlátairól, a hitelességre való törekvésről, a  történelemszemlélet és a jövőkép valamint a történelmi regények sokrétű összefüggéseiről,  illetve az alternatív történetek megformálásában rejlő lehetőségekről egyaránt esett szó.  Délután a történettudomány, az irodalomtudomány és a történelmi regény művelői  külön szekciókba rendeződtek.

A konferencia üde színfoltja volt, hogy az egyetemi és kutatói  szféra tagjai mellett a kortárs regényírók is jelen voltak, és megmutatták, hogy az Egri  csillagokkal korántsem ért véget a magyar történelmi regények sora. Közülük kiemelve az  írókat: Soós Tibor (T. R. Salty) a késő római birodalom felbomlásáról, Urbánszki László IV.  Béla királyunkról, Trux Béla a templomos lovagokról, Pete László Miklós Zrínyi Miklós  halálának rejtélyéről, Dénesi Ildikó (Izolde Johannsen) a két világháború közötti német  haditengerészetről, Cselenyák Imre (Jean-Pierre Montcassen) pedig Arany János életéről  szolgált érdekes adalékokkal.

Érdekes előadások, különleges egyéniségek, témák színes kavalkádja jellemezte az  egész napot, amelynek nehéz lenne röviden megvonni a konklúzióját. Annyi bizonyosan  kiderült, hogy a tudományos történetírás mellett az ismeretek átadásának egyik, igen  sajátságos eszköze a múltat művészi eszközökkel ábrázoló történelmi regény.

A történelmi regények alapvetően azt a célt szolgálják, hogy a múlt a kultúránk része  legyen. A múlt, amelynek összefüggéseit a történelemtudomány kívánja megmagyarázni,  nemcsak racionális, hanem emocionális alapon is megközelíthető. A történelmi regények  pedig a fikció lehetőségeinek kihasználásával a múltat akarják közel hozni az olvasóhoz,  átélhetővé téve azt.

Kapcsolódó Cikkek