EUR: 322,77 Ft
CHF: 281,53 Ft
2018. október 20., szombat
Vendel

PR

Állampapírt tessék!

A Lokál Extra öt héttel ezelőtt vágott bele a projektbe, hogy bemutatja olvasóinak az állampapírokat. Írtunk arról, milyen típusai léteznek, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, mielőtt vásárlásra adnánk a fejünket, de arról is, melyik állampapírral lehet félretenni a nyug­díjas évekre, és melyikkel lehet biztos anyagi alapot teremteni a gyerekeinknek. Legutoljára pedig azt járjuk körbe, hogyan is néz ki a gyakorlatban az állampapír-vásárlás.

A lakossági állampapírok értékesítése három főbb színtéren zajlik. A legszélesebb kínálat a Magyar Államkincstárnál (Kincs­tár) érhető el, itt a Babaköt­vénytől (melynek kizárólagos forgalmazója) a Bónusz és Prémium Magyar Állam­kötvényeken át egészen a különböző kincstárjegye­kig csaknem a teljes állampapír-pa­lettáról választhatunk. Aztán – igaz, ott szűkebb a kínálat – a Magyar Pos­ta fiókhálózatában is vásárolható állampapír: akik Kincstári Takarékjegyet vagy Kincstári Takarékjegy Pluszt keresnek, jó helyen járnak a postán.


Forrás: Állampapír.hu

A harmadik színtér azon forgalmazó­ké, amelyeken bankokat és pénzintézeteket kell ér­teni. Nézzük, hol is árulnak lakossági állam­papírt: CIB, FHB, Gránit, K&H, MKB, NHB, OTP, Raiffeisen, UniCredit, va­lamint a takarékszövetke­zetek. Emellett olyan be­fektetési cégeknél szintén beszerezhető ál­lampapír, mint a Concorde, az Erste vagy az Equilor.

A Kincstárnál például ki­fejezetten gyors, egysze­rű és nem utolsósorban ingyenes a számlavezetés és a vásárlás. A folyamat egyszeri személyes megje­lenéshez kötött az állampa­pír-forgalmazó ügyfélszol­gálatán, ehhez akár online is lehet időpontot foglalni, hogy az ügyet soron kívül el lehessen intézni. Máso­dik lépésként egy úgyne­vezett értékpapír-nyilván­tartási számlát kell nyitni, ami a Kincstárnál ingye­nes, sőt a számlavezetésért és a készpénzfelvételért sem számolnak fel díjat. A nyilvántartási szám­lához különböző elektro­nikus szolgáltatásokat is lehet igényelni, így a Web-, a Mobil- és a TeleKincstár is elérhető. Ezeket használ­va az állampapírokkal kap­csolatos ügyek még kényel­mesebben, akár otthonról is intézhetők az interne­ten, illetve mobiltelefonos applikáción keresztül.


Fontos, hogy a Kincs­tárnál az értékpapír-nyil­vántartási számla szer­ződésének aláírásához okmányokat is be kell mu­tatni, így semmi esetre se hagyjuk otthon a személyi igazolványunkat (vagy jo­gosítványunkat, esetleg útlevelünket) és a lakcím­kártyánkat, valamint az adóigazolványunkat. Rész­letkérdés, de ha külföldi állampolgár vásárolna ál­lampapírt, akkor a tartóz­kodási okmányait is elkér­hetik.

Ne habozzon, érdeklődjön!

Az állampapir.hu weboldalon minden szükséges információt – címet, nyitvatartási időt – megtalál az egyes állampapírok részleteiről. Az értékesítési pontokat egy országos térképes keresővel könnyedén megtalálhatja, ahol az is fel van tüntetve, hogy mely forgalmazó melyik lakossági állampapírt értékesíti.

Kapcsolódó Cikkek