2019. július 22., hétfő
Magdolna

Belföld

A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időről

Nagyon sok hölgy számára nehezen értelmezhető, hogy az élete során megszerzett szolgálati idejéből milyen időtartamok számíthatók be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe – és mely időtartamok nem. A szolgálati idő nem azonos a jogosultsági idő fogalmával, miután ez utóbbira szigorúbb szabályozás vonatkozik.

A nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évi jogosultsági időbe beszámít elsősorban a keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony (vagyis lényegében a munkavégzés) révén szerzett szolgálati idő, valamint a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások (tgyás, csed, gyed, gyes, gyet, ápolási díj) folyósítási időtartama. A méltányossági gyes időtartama is beszámít. A gyesen töltött idővel egy tekintet alá esik a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozásával fizetési nélküli szabadság 30 napot meghaladó tartama alatt szerzett szolgálati idő. A súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel egy tekintet alá esik a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozásával fizetési nélküli szabadság 30 napot meghaladó tartama alatt szerzett szolgálati idő.


A szabályozás a fentiekben ismertetett kategóriákon felül más szolgálati időt a kedvezményre való jogosultság szempontjából nem vesz figyelembe. Jellemzően ilyen – egyébként a nyugdíj összegének kiszámítása során már szolgálati időnek minősülő –, a kedvezményre való jogosultsághoz figyelembe nem vehető időtartamok a tanulmányi időszakok. Egyetlen kivételt a szakmunkásképzés, szakközépiskolai képzés kötelező nyári szakmai gyakorlatainak időtartama képez, csak ezek számíthatók be a jogosító időbe. Nem számítható be az álláskeresési ellátások, illetve a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátások folyósításának tartama sem. Az érintett nők különösen nehezményezik, hogy nem számítható be a 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt folyósított ápolási díj folyósításának tartama, továbbá a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékkal szerzett idő, ahogyan a passzív táppénzen töltött idő sem.

A hölgyek kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időből főszabályként 32 évet kell munkával megszerezni. Ha a hölgy súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket ápol, ez a 32 év feltétel 30 évre csökken. Ennél kevesebb munkával szerzett szolgálati idő csak akkor vehető figyelembe, ha a hölgy nagycsaládos (saját háztartásában nevelt öt gyermeknél egy évvel, utána gyermekenként további egy-egy évvel, de maximum 7 évvel csökkenthető a minimálisan szükséges 32 éves, súlyosan fogyatékos gyermek nevelése esetén 30 éves munkával szerzett szolgálati idő).


www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek