2018. október 17., szerda
Hedvig

Belföld

Milyen bejelentési kötelezettségek terhelik a nyugdíjasokat 2018-ban?

A bejelentési kötelezettségeket a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a nyugdíjtörvény) írja elő. Eszerint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni. Emellett – hatósági felhívás hiányában is – a nyugdíjas tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugdíj folyósítását érinti.

A bejelentések közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél (a nyugdíj folyósítását érintő bármely változás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál) személyesen, emellett postai vagy elektronikus úton is teljesíthetők. A bejelentés teljesítésére megszabott határidő szempontjából az illetékes szervhez történő beérkezés időpontja az irányadó. Postai úton történő teljesítés esetén – ha a postára adást feladóvevénnyel (postakönyvvel) igazolják – a postára adás időpontja az irányadó.


Röviden: a nyugdíjas az adott változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjhatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra való jogosultságát vagy a nyugdíj folyósítását érintheti. A bejelentést a folyósítási törzsszámra hivatkozással kell teljesíteni.

Bejelentendő körülmény különösen:


–  a lakcímváltozás, tartózkodási hely megváltozása, levelezési cím megváltozása,

– a számlaszám-változás (azé a bankszámláé, amelyre a nyugdíjat utalják),

– a 90 napot meghaladó külföldi tartózkodás,

– a külföldön történt letelepedés,

– a külföldi munkavégzés,

– a közszférában közszolgálati jogviszonyban történő munkavégzés,

– a biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony) vagy kiegészítő vállalkozói tevékenység létesítése, ha korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy nők kedvezményes nyugdíjában részesül a jogosult (nekik figyelembe kell venniük az ún. éves összeghatárt, vagyis a minimálbér 18-szorosának megfelelő összegű bruttó éves kereseti korlátot),

– az özvegyi nyugdíjra jogosult házasságkötése,

– a nyugdíjas elhalálozása (2014. július 1-től a nyugdíjfolyósító a magyar elektronikus anyakönyvi redszerben ugyan hivatalos tudomást szerez a halálesetről, de a bejelentési kötelezettségre vonatkozó Tny. előírás továbbra is hatályos. A haláleset bejelentésére az elhunyt nyugdíjassal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy köteles.)

Részletes tájékoztatást olvashat a bejelentésekről és a nyugdíjasokat érintő minden egyéb témáról a honlapomon.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek

 • Feljelentés a Jobbik gyanús pénzügyei miatt

  Feljelentés a Jobbik gyanús pénzügyei miatt

  Feljelentette pártját a Legfőbb Ügyészségen Szabó Balázs, a Jobbik volt szekszárdi alapszervezeti elnöke, mert szerinte csak az ő körzetükben mintegy 8-10 millió forintot fizettetett be a tagokkal a pártkasszába – gyanús körülmények között – a Jobbik elnöksége.

 • Elég a taxis hiénákból!

  Elég a taxis hiénákból!

  Már megint valami, ami rossz hírünket kelti a világban: a trükköző és elsősorban a külföldi vendégekre utazó taxis hiénák nemcsak az utasokat, hanem a szabályosan működő taxisokat is megkárosítják.

 • Elutasította a parlament Sorosék jelentését

  Elutasította a parlament Sorosék jelentését

  Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről szóló, Soros-Sargentini jelentés elleni határozatot. Ez egyben fel is szólítja a kormányt, hogy ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott jelentéssel szemben.