EUR: 323,53 Ft
CHF: 287,63 Ft
2018. december 12., szerda
Gabriella

Belföld

MSZP-s káder a szom­bati tün­te­tés fő­szer­ve­zője

A ked­ves mama le­tér­delt Ili­escu elé, a kis Ba­lázs pedig már ifjú­ko­rá­ban a szo­ci­a­lista pártra tette fel az éle­tét. Lend­vai Il­dikó és Gyur­csány Fe­renc “daj­kál­ták”. Egy ideje füg­get­len­nek ha­zudja magát, de a te­le­fon­ját az MSZP fi­zeti. Ő volt a szom­bati “párt­füg­get­len” tün­te­tés fő­szer­ve­zője és po­rond­mes­tere. A tech­ni­kát és a szín­pa­dot “szo­ci­kö­zeli” cégek biz­to­sí­tot­ták – írja a Ripost.

A Ripost számolt be róla, hogy a demokráciát, a szabad választásokat tagadó hétvégi politikai bolhacirkusz szervezője és porondmestere egy régi MSZP-s kádergyerek, Gulyás Balázs volt.


Anyukáját Gurmai Zitát a múlt hétvégén maga Kósa Lajos nyomta le a debreceni választókerületben. Fia, Gulyás Balázs próbálja pártatlannak tetetni magát, miközben a telefonját évek óta a szocialista pártkasszából fizetik. Egyéb dolgokról nem is beszélve!

Az anyuka révén a kis Gulyás Balázs politikai bölcsőjét Gyurcsány Ferenc és a többiek ringatták


Csak kamuzza a függetlenséget

Gulyást nem először küldték csatasorba az egyre fogyó szocialisták „pártonkívüli” jelmezben. Az MSZP ikonikus káderasszonya, Gurmai Zita fia, éveken át gondosan fizette a vörös tagdíjat, sőt szocialista politikusként egészen a 8. kerületi alelnökségig vitte.

De aztán a párt boszorkánykonyhájában úgy döntöttek, hogy jobb, ha függetlennek hazudja magát. Így könnyebb lesz politikai balekokat maga köré gyűjtve zavart kelteni.

Persze mind a mai napig az MSZP-s pártközpontból kapja az utasításokat, méghozzá a párt által fizetett flottatelefonon. Amikor  először lebukott ezzel, így mentegette magát: – “De hát anyukámmal ezen a telefonon ingyen tudok beszélni…”

Az anyuka az MSZP országos elnökségi tagja és stratégiai irányítója. Ő maga találta ki fiának a független szerepet, így próbál meg kiutat találni a párt egyre kétségbe ejtőbb helyzetéből.

A Ripost mellékesen megjegyzi, hogy a kedves mama a román szocialisták kongresszusán letérdelt Iliescu elé, miközben egy nagy csokor virággal üdvözölte.

A kézi vezérléssel irányított fiú szervezett már netadós tüntetést, Facebook csoportokat, most meg a szabad választások végeredményét, azaz a demokráciát támadó megmozdulást.

Miközben naiv emberek, politikai balekok azt hitték, hogy valamiféle pártsemleges rendezvény részesei, a portál szerint Gulyás Balázs révén egyértelműen az MSZP irányította a történéseket. A párthoz „bekötött” szervezetek biztosították a hétvégi rendezvény költségeit és technikáját is, a színpadtól a hangosításig. Ha bemutatnák a számlákat, csúnya meglepetés érné a pártsemleges kamuval megetetett embereket.

Kapcsolódó Cikkek