Lokál » Programok » Koncert » Concerto Budapest

Concerto Budapest

Des Knaben Wunderhorn a címe Clemens Brentano és Achim von Arnim 1806 és 1808 között megjelent, háromkötetes népdalszöveg-gyűjteményének, amellyel Gustav Mahler már egészen fiatalon megismerkedett, és az antológiát élete végéig igen nagy becsben tartotta. „Ez valami egészen más – írta -. Nagyban különbözik az irodalmi költészettől, telítve természet- és életelemekkel, vagyis mindazzal, aminek szentelem magam.” A 19. század utolsó évtizedében Mahler kizárólag ebből a gyűjteményből választott szövegeket megzenésítésre. Nem mindig ragaszkodott a gyűjteményben közölt változatokhoz, a verseket szabadon kiegészítette, vagy összedolgozott különböző textusokat.
Schubert, aki több mint hatszáz dalt komponált, a zenekari szimfónia műfaji keretei között is hű marad lírikus énjéhez. 1828-ban keletkezett C-dúr szimfóniája egyike a 19. század legjelentősebb opusainak. A „mennyei hosszúságú” mű a klasszikus zenében megszokottól eltérő időtapasztalásra invitálja hallgatóit. Az időbeli dimenziókon túl Schubert művének hangvétele és szellemi tartalma is a mennyek felé, és ezen túlmutatva, általános értelemben is a nagy romantikus szimfóniák irányába mutat. A szerző halálát követően egy évtizeden át lappangó partitúrát a nagy pályatárs, Robert Schumann fedezte fel. A mű Schubert halála után tizenkét évvel, 1840-ben jelent meg először nyomtatásban.