Lokál » Programok » Tánc » CSendÉLET

CSendÉLET

A koreográfia a csendéletek formai és tartalmi elemeit alapul véve kísérel meg egy vázlatot rajzolni mai életünkről, három táncos segítségével, abból kiindulva, hogy életünk, környezetünk, kapcsolataink felfogható úgyis, mint egy gyönyörű csendélet, amely kívülről ragyog, ám belül már a rothadás állapotában leledzik.

Akárcsak a festményeken ábrázolt csendéletekben, itt is központi szereppel bír a múlandóság, az elmúlás, az élet törékenysége, az érzékszervek (látás, hallás, szaglás, tapintás), stb… hangsúlyos kiemelése. A jellegzetes csendélet- attribútumok végigkísérik a darabot.


“… egy nő és két férfi alig kifejtett, de a sejtetésekből is kirajzolódó s ugyancsak kegyetlen uralmi játszmákat sem nélkülöző kapcsolatát járja körül. Ám a rendre aszimmetriába torkolló szituációkban Pataky a legkevésbé sem él a karakterformálás színészi játékra emlékeztető lehetőségeivel: táncosai rezzenetlen, de egyáltalán nem közömbös arccal, az érzelmeket testük legapróbb porcikáiban hordozva feszülnek egymásnak, mert itt maga a primer mozdulat hordoz minden emóciót és jelentést.”
(Fuchs Lívia, Élet és irodalom, 2014.február 28.)