Lokál » Programok » Tánc » Násztánc – bemutató

Násztánc – bemutató

„Két emberi csillag, összeesküdve örökre a jóra, igazra.’
Mű a romlás és romboltatás ellen, minden visszavonó erő ellen az ifjúságért.

„Állt az új pár a sziget csücskén – emlékezett vissza Nagy László a Menyegző című híres verset ihlető jelenetre -, szólt a zene, ivott a násznép, koccintott a fényképezőgépes külföldi turistákkal. Folyt az ünnepi ceremónia. Úgy éreztem, a két fiatal egybekelése csupán merő ürügy a huzamos dáridózásra. Nekik csak várniuk lehetett, csak álltak szoborszerűen, fájdalmasan nézve a hullámokat.” Minden nép életében az egyik legfontosabb, legrangosabb esemény a lakodalom és a hozzá kapcsolódó gazdag szokásvilág.


A táncjáték Nagy László hatalmas, gyönyörű versének megidézésre vállalkozik. Az előadásban ráismerhetünk sokféleségünkre – a szépre és igazra való vágyakozásunk mellett torz és rosszabbik énünkre, a rítusok és ünnepnapok, de a bacchanáliák utáni vágyunkra is.

Lassan kimaradnak ünnepeinkből vagy elkopnak a mágikus, vallásos cselekmények, de reprezentációs lehetőségként megmaradtak a mulatozások és a lakomák.