Lokál » Programok » Koncert » Pannon Filharmonikusok

Pannon Filharmonikusok

Az átdolgozások, variációk, idézetek és reminiszcenciák a zenetörténet valamennyi időszakára jellemzőek; csaknem megszámlálhatatlan azon zeneművek, illetve műrészletek száma, amelyek több változatban is léteznek, s némi idő elteltével egy már megváltozott zenei és történelmi környezetben kerülnek értelmeződnek újra. Brahms utolsó szimfóniája esetében ez az újraértelmezés még aligha bír komolyabb jelentőséggel a mű recepciójára nézve: mindössze érdekességként tartják számon, hogy az e-moll hangnemű, 1885-ben bemutatott darab kétzongorás változatban is kiadásra került.
Bach Passacagliájával kapcsolatban elsősorban a hangszerelésen változtatott Ottorino Respighi, aki azonban a nagy előd orgonaművének nagyzenekari darabbá történő átformálásával mégiscsak újjáalkotta Bach zenéjét. Így tett Richard Strauss is, aki viszont a Négy utolsó éneket lezáró, Im Abendrot (Alkonyatkor) című tételben az elmúlás hatásos kifejezőeszközeként csaknem hatvan esztendővel korábbi saját szimfonikus költeményét, a Halál és megdicsőülést idézte meg.