Lokál » Programok » Szabadidő » Számontartva!

Számontartva!

Magyarországon már 1945-től, a szovjet megszállást követően folyamatosan érték retorziók az egyházi személyeket, papokat, szerzeteseket anélkül, hogy bűncselekményt követtek volna el, bírói ítélet nélkül internálták, vagy börtönbe zárták őket. Emellett gyakran megfigyelték, és folyamatosan ellenőrizték az egyházak képviselőit. A szovjet megszállás után a vallásosság az egyik első számú ideológiai ellenséggé lépett elő, a „klerikális reakció” a szocializmus építését akadályozó „erők” gyűjtőfogalma lett. Az 1948-ban létrejött kommunista diktatúra egyik célja az volt, hogy belátható időn belül felszámolja a vallásosságot és annak közvetítőit, az egyházakat. Budatétényi Polgári Kör április 16-án, 16 órától a Szent Imre Otthonban (Budatétény, Kistétényi u. 13/b) tartja a „Számontartva”című rendezvényét, ami egy vetítettképes előadás a kommunizmus egyházüldözéséről és az áldozatokról. Előadók: Prevozné Balogh Irén és Tikovits Ernő. A helyszínen megvásárolható Prevozné Balogh Irén Számontartva című könyve. A rendezvény ingyenes!