Lokál » Programok » Kiállítás » Trianon kiállítás Királyerdőn

Trianon kiállítás Királyerdőn

A történelmi Magyarország sorsát megpecsételő, a 20. század legnagyobb magyar nemzetvesztését és történelmi tragédiák sorát előidéző trianoni diktátumot 1920. június 4-én, az első világháború lezárásaként írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában.
A Magyarországra rákényszerített trianoni békeszerződés alapján Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A Trianon Múzeum vándorkiállítása 31 darab, nagy méretű, színes tablón mutatja be a trianoni békediktátum történetét és tragikus következményeit. A tablókon részletesen bemutatják a magyar állam békés nemzetiségi politikáját az első világháborút megelőzően, a kisebbségi követelések történetét, majd Magyarország idegen megszállásának főbb eseményeit. A tablókon konkrét számadatokkal illusztrálva láthatók a trianoni békediktátumot követő veszteségek, illetve az ország szétszakításának főbb eseményei. A tablók segítségével megismerkedhetnek az 1919-1938 közötti revizionista mozgalmak kialakulásával, a revíziós sikerekkel, Délvidék, Erdély és Felvidék egyes városainak „hazatérésével”. A tablósorozat utolsó néhány darabja az újból megszállt területeken élők további sorsát mutatja be, és beszámol a második világháború tragikus következményeiről: a délvidéki magyarirtásról, a felvidéki deportálásokról, és a megszállt területeken élő magyarok üldözéséről. A trianoni diktátum története és következményei című kiállítást június 4-e és 25-e között tekinthetik meg a Királyerdei Művelődési Házban, a tárlat ingyenesen látogatható.