2020. február 22., szombat
Gerzson

Belföld

A nyugdíj mellett végzett munka nyugdíjnövelésre jogosít

A saját jogú nyugdíjban részesülő személy nyugellátását kérelmére a nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező keresete összege egytizenketted részének 0,5 százalékával (azaz a nyugdíjjárulék-alapot képező éves kereset 2400-ad részével) növelni kell.

A nyugellátást növelni kell akkor is, ha arra a jogosultságot a már megszűnt rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. (Ilyen esetben tudni kell, hogy a korábbi ilyen ellátás mellett folytatott kereső tevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe, valamint az így szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset összegét az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során is figyelmen kívül kell hagyni.)


A legfontosabb összetevők:

a) SAJÁT JOGÚ nyugellátásban részesüljön a nyugdíjnövelést kérő személy (a korbetöltött öregségi nyugdíj és a nők kedvezményes nyugdíja ilyen nyugellátás jelenleg, 2012 előtt pedig a rokkantsági nyugdíj és a rehabilitációs járadék is ilyen ellátás volt).
b) A NYUGDÍJJÁRULÉK-ALAPOT képező éves kereset számít (vagyis az a kereset, ami után 10 százalék egyéni nyugdíjjárulékot kell fizetni). A nyugdíjas munkavállalóktól egyéni nyugdíjjárulékot 2007. április 1. előtt nem kellett vonni, így e nyugdíjnövelési lehetőséget csak a 2007. április 1. utáni időszakban végzett munka alapján lehet igénybe venni. 2012. december 31-éig figyelembe kell venni a járulékplafont is.
c) Az adott NAPTÁRI ÉVBEN elért keresetet kell figyelembe venni, évenként külön-külön.
d) KÉRELMET kell a nyugdíjnövelés érdekében beadni (visszamenőleg több évre is lehetséges). Hivatalból a nyugdíjbiztosító nem intéz nyugdíjnövelést. A növelésre irányuló kérelmet évente egyszer, legkorábban a kereset megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani. Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben megszerzett keresetre vonatkozik, a növelés összegét naptári évenként fogják meghatározni. A kérelemhez csatolni kell a naptári évben elért nyugdíjjárulék-köteles keresetre vonatkozó igazolásokat.


További részleteket talál minden nyugdíjjal kapcsolatos témában a www.nyugdijguru.hu portálon. Konkrét kérdését a NyugdíjGuru Facebook-oldalon teheti fel.

Dr. Farkas András www.nyugdijguru.hu www.facebook.com/nyugdijguru

Kapcsolódó Cikkek