EUR: 338,73 Ft
CHF: 319,02 Ft
2020. február 26., szerda
Géza

Külföld

Hetven éves az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

Hetven éve, 1945. október 24-én lépett hatályba az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya, ezt a napot azóta az ENSZ napjaként ünneplik világszerte.

Az ENSZ megalakulásának előzményei a második világháborúra nyúlnak vissza. A fasiszta Németország ellen szövetségre lépett államok felismerték, hogy a katonai győzelem nem elég, a háború befejezése után olyan szervezetet kell létrehozniuk, amely biztosítja a nemzetközi béke és biztonság fenntartását, és alkalmas arra, hogy megakadályozza egy újabb világháború kitörését. 1943 októberében a moszkvai konferencián Kína, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és az Egyesült Államok leszögezte annak szükségességét, hogy “mielőbb életre hívassék egy olyan egyetemes nemzetközi szervezet, amely a nemzetközi béke és biztonság érdekében valamennyi békeszerető államnak, legyen az kicsiny vagy nagy, tagként történő csatlakozásra nyitva áll”.


Egy későbbi értekezleten megerősítették ezt az elhatározást, és 1945. április 25-re San Franciscóba nemzetközi értekezletet hívtak össze, amelyen 50 állam küldöttei vitatták meg az Alapokmány rendelkezéseit. Két hónapi tárgyalás után, 1945. június 26-án a teljes megegyezéssel létrejött egyezményt valamennyi részt vevő állam küldötte aláírta, és a ratifikációs okmányok letétbe helyezése után, 1945. október 24-én az Alapokmány hatályba lépett.

Az ENSZ székhelye New York, több szerve azonban a világ különböző tájain, egyebek között Genfben, Bécsben, Bernben, Hágában működik. A világszervezet tagjainak száma az eredeti 50-ről mára 193-ra nőtt, legutóbb 2011-ben az akkor létrejött Dél-Szudán csatlakozott. Magyarország 1955. december 14. óta tagja a világszervezetnek, és az ENSZ Alapokmányát az 1956. évi I. törvényként 1956. február 16-án hirdették ki a törvénytárban.


Az ENSZ napjainkban is a nemzetközi kapcsolatok első számú fórumaként szolgál, lehetővé teszi a közvetlen, sokoldalú véleménycserét a különböző országok diplomatái között. Az ENSZ létében és tevékenységében természetesen visszatükrözi a világban lejátszódó sokrétű folyamatokat, s így nem lehet mentes a gazdasági, politikai vagy ideológiai ellentétektől sem, vagyis ahol az érintett országok elzárkóznak az együttműködéstől, ott az ENSZ előírásai sem képesek csodára. Mindez nem változtat az ENSZ nélkülözhetetlen szerepén. Alapvető diplomáciai-politikai feladatán kívül szakosított szervezeteinek sokasága munkálkodik szerte a világban az egészségügyi, oktatási, kereskedelmi és más problémák megoldásának elősegítésén, békefenntartó erői a világ számos tűzfészkében gondoskodtak-gondoskodnak a béke és a biztonság fenntartásáról.

Kapcsolódó Cikkek