EUR: 336,58 Ft
CHF: 317,28 Ft
2020. február 22., szombat
Gerzson

Belföld

Félmilliárdos kutatási forrás a Miskolci Egyetemnek

A Miskolci Egyetem összesen hat kutatási területen több mint félmilliárd forint értékű közvetlen kutatási-fejlesztési és innovációs forráshoz jut az Európai Unió által meghirdetett H2020 pályázati keretprogramból. A hat program összértéke meghaladja a 4 milliárd forintot, a Miskolci Egyetem kettőben konzorciumvezető. A kutatási projektek 14 nemzetközi szinten is jegyzett partnerintézménnyel együtt, közösen fogják megvalósítani.

A sikeres pályázati részvételeknek köszönhetően a Miskolci Egyetem hallgatói közvetlenül is bekapcsolódhatnak az európai kutatói tudásáram folyamatába.


A Miskolci Egyetem nemzetközi együttműködésének köszönhetően, a globális versenyképesség növelését célozva, kiemelkedő európai egyetemekkel és kutatóintézetekkel, valamint amerikai és dél-afrikai tudományos intézményekkel közösen, sikerrel indult a H2020 pályázati rendszerben.

A pályázatok témakörei felölelik a nyersanyagbányászat, a robotika, a hidrogeológia valamint az innovációs kapacitás megerősítése témaköröket, és kiterjednek a fiatalok mobilitás-növelésének kutatására is. A nyertes pályázatok mindegyike nemzetközi együttműködésen alapul, mely a felsőoktatási tevékenységen túlmutatva, a kutatás és az innováció összekapcsolását célozza.


Dr. Deák Csaba a Miskolci Egyetem kancellárja hangsúlyozta: „Az Egyetem teljes vezetése elkötelezett abban, hogy oktatóink és hallgatóink minél több jelentős nemzetközi projektben vehessenek részt, hiszen kiemelt célunk, hogy intézményünket – mind idehaza, mind a nemzetközi felsőoktatási piacon – eredményes kutatóintézményként jegyezzék. A Horizont 2020 KFI keretprogram Uniós forrásai révén elinduló innovációs projektek egyben garantálják, hogy hallgatóink közvetlenül bekapcsolódhatnak a nemzetközi kutatói tudásáramba.”

A támogatást nyert pályázatok rövid ismertetése:

Robotika

 1. UNEXMIN Elárasztott bányatérségeket kutató autonóm robot fejlesztése
  (An Autonomous Underwater Explorer for Flooded Mines)

A projekt célja elárasztott bányatérségek újratérképezésére és kutatására alkalmas merülő robot rendszer kifejlesztése. A robot alkalmas lesz arra, hogy önállóan, önjáró módon 3D térképeket készítsen, és más módon nem hozzáférhető geológiai adatokat szerezzen elárasztott felszín alatti bányatérségekből. A projekt 13 intézmény együttműködésében valósul meg, a koordinátor a Miskolci Egyetem.

Támogatás keretösszege: 4.870.000.- euró

Nyersanyag kitermelés

 1. INTRAW – Nyersanyagokhoz kapcsolódó nemzetközi együttműködés

(International cooperation on raw materials)

A projekt célja nyersanyagokkal kapcsolatos együttműködési lehetőségek feltárása és megalapozása az Európai Unió tagországai, illetve Ausztrália, Kanada, Japán, Dél-Afrikai Köztársaság és az USA között a következő területeken: kutatás és innováció, nyersanyag-politika és –stratégia, közös képzési programok, nyersanyagkutatási, kitermelési, előkészítési és újrahasznosítási gyakorlatok, a kritikus ásványi nyersanyagokkal való gazdálkodás, esetleges helyettesítésük. A projekt 15 intézmény együttműködésében valósul meg.

Támogatás keretösszege: 2.100.000 euró

Geotermia és nyersanyag kitermelés

III.            CHPM2030 – Integrált hő- és elektromos energia-, valamint fémkinyerés ultra-mély érctestekből (Combined Heat, Power and Metal extraction from ultra-deep ore bodies)

A projekt célkitűzése olyan új, és remélhetőleg a nyersanyag kitermelést is gyökeresen megváltoztató technológiai megoldás kidolgozása, amely a geotermikus energia ellátást, illetve a stratégiai fémes elemek kinyerését egyetlen összekapcsolt folyamatban valósítja meg. A projekt 13 intézmény együttműködésében valósul meg, a koordinátor a Miskolci Egyetem. A partnerek között egy másik magyar intézmény, a Szegedi Tudományegyetem is szerepel.

Támogatás keretösszege: 4.240.000 euró

Integrált vízgazdálkodás

 1. KINDRA Európai hidrogeológiai kutatások tudásleltára (Knowledge inventory for hydrogeology research)

A KINDRA projekt célja a hidrogeológiai ismeretanyag számbavétele európai szinten. A számbavétel alapján meghatározásra kerülnek a Víz Keretirányelv érvényesítésével kapcsolatos kutatási kihívások, valamint az integrált vízgazdálkodásban alkalmazható új innovációs lehetőségek. A projekt 13 intézmény együttműködésében valósul meg.

Támogatás keretösszege: 1.100.000 euró

Innovációs kapacitás

 1. Az Umi-Twinn projekt célkitűzése a Miskolci Egyetem innovációs kapacitásának és kiválóságának a megerősítése a logisztikai rendszerek területén. A projektben három twinning partnerrel kerül megvalósításra, akik ipari és szakmai hátterükkel támogatják a Miskolci Egyetem fejlődését.
  Támogatás keretösszege: 999.310 euró

Hallgatói mobilitás

 1. A MOVE projekt a fiatalok Európán belüli mobilitásának a feltételeit kutatja, elemzi számos aspektusból. A kutatás központi kérdése, miként lehet a mobilitás hasznos a társadalmi és gazdasági fejlődésre, illetve milyen kihatásai lehetnek az egyénre nézve, egyben feltárva a mobilitást befolyásoló legfőbb pozitív és negatív tényezőket.
  Támogatás keretösszege: 2.499.910.- euró

Kapcsolódó Cikkek