EUR: 335,77 Ft
CHF: 315,55 Ft
2020. február 16., vasárnap
Julianna, Lilla

Program

Megsebzett régészet – A Bardo Aquileiában

2015. december 6-tól 2016. január 31-ig az Aquileiai Nemzeti Régészeti Múzeumban megtekinthető A Bardo Aquileiában kiállítás. A tuniszi múzeum műkincseivel veszi kezdetét a Megsebzett régészet program.

Az Aquileia Alapítványnak köszönhetően 2015. december 6-tól 2016. január 31-ig az Aquileiai Nemzeti Régészeti Múzeumban az idén március 18-án a fundamentalista terrorizmus barbársága által sújtott tuniszi Bardo Múzeumból érkező értékes műkincsek tekinthetők meg A Bardo Aquileiában kiállítás keretében. A kiállított műtárgyak nem csupán kapcsolatot teremtenek az aquileai műalkotásokkal, felidézve a római korban a kultúráknak és a vallásoknak a Földközi-tenger teljes medencéjére kiterjedő áramlása révén az Észak-Afrika és Észak-Adria között fennálló kapcsolatokat és kötelékeket, hanem annak bizonyságául is szolgálnak, hogy milyen sokan ellenszegülnek ezen új borzalmas ikonoklasztiának, amely a kultúrák és a vallások közötti párbeszédet a gyökereiben próbálja megtagadni.


“Elérkezett az idő, hogy e tragédiák elfelejtett áldozata, a kulturális örökség, folyamatos és rendszeres figyelem tárgyává váljon.”

Paolo Matthiae felhívásából

“Aquileia a Világörökség része – mondja Debora Serracchiani, Friuli Venezia Giulia Tartományi Elnöke –, tartományunk egyik gyöngyszeme. Ez a kiállítás és a tuniszi Bardo Múzeummal való kapcsolat ismét előtérbe helyezi a város számára a múltban is fontosnak tartott eszmék – mint a békés egymás mellett élés, a párbeszéd, és egymás kultúrájának tiszteletben tartása – fontosságát, és határozottan megerősíti ezen értékek egyetemességét a terrorizmus romboló tendenciáival szemben.”


“Annak fényében, ami körülöttünk történik, hasznosnak gondoljuk és kötelességünknek érezzük e kiemelkedő fontossággal bíró tárgyi emlékek értékének hangsúlyozását – mondja Antonio Zanardi Landi, az Aquileia Alapítvány elnöke. Innen jött a kiállítás ötlete, amely egy nagyobb volumenű, a Megsebzett régészet elnevezésű ciklusba illeszkedik. Ennek keretében az Aquileia Alapítvány Friuli Venezia Giulia Tartomány Régészeti Főfelügyelőségével és Múzeumi Igazgatóságával félévente a fundamentalista terrorizmus borzalmas támadásai által sújtott múzeumokból és emlékhelyekről származó jelentős értékkel bíró műtárgyak kiállítását rendeznék meg Aquileiában.”

 

“Mikor lesz vége e szörnyűségeknek? Haec olim meminisse iuvabit.”

Giulio Carlo Argan Pasquale Rotondihoz intézett levele, aki Rómában, Milánóban és Velencében a nácik fosztogatása elől felbecsülhetetlen értékű műalkotásokat, köztük Giorgione “A vihar” c. festményét mentette meg.

 

 

Il Bardo ad Aquileia

Időtartama: 2015. december 6-tól 2016. január 31-ig

Helye: Aquileiai Nemzeti Régészeti Múzeum, Via Roma 1, 33051 – Aquileia (UD)

Nyitvatartása: keddtől vasárnapig: 8.30-tól 19.30-ig

Jegyár (múzeumi belépő és kiállítás): teljes árú: € 4,00; kedvezményes: € 2,00

Moncef Ben Moussa, a tuniszi múzeum igazgatója az alábbiakat írta a Bardo műkincseinek Aquileiában történő kiállításáról: “Az, hogy a nyolc műalkotást megcsodálják az Aquileiai Nemzeti Régészeti Múzeum látogatói – amely egy kultúrában gazdag hely és ugyanazon univerzum, ugyanazon gyökerek, ugyanazon értékek képviselője, mint a Bardo Múzeum – hozzájárul a távolságok és az akadályok leküzdéséhez. Aquileia lakosai és a kiállítás valamennyi látogatója valamit saját magából, saját történelméből és kultúrájából is látni fog, ez egyfajta meghívó önmagunk felfedezésére a másik történelmében”.

 

A kiállítás tehát az afrikai provinciák római kori, I. és III. század közötti művészetét és magas szintű kézművességét szeretné bemutatni az alábbi műkincsek kiállításán keresztül: Cerere istennő Uthinában fellelt mozaikja, Gigthis fürdőjének tepidáriumából származó két “meztelen birkózók harc közben” mozaikja, Luciusz Verus császár Douggából származó fejszobra, Jupiter isten Oued R’mel-ben előkerült szobra, egy Ammaedarában eltemetett, a galliai Lyonból származó katona, Marcus Licinius Fidelis síroszlopa, és az El Aouja-i nekropoliszokban fellelt két kerámiaedény, egy applikált díszítésű korsó és egy istenségekkel és szatíralakokkal díszített henger alakú tárolóedény.

 

A kiállítás célja, hogy fenntartsa a kivételes értékkel bíró, a múlt nagy civilizációinak örökségéhez tartozó műemlékek elpusztítása, tehát az Emberiség egyetemes történelmi emlékezetének megsemmisítésére irányuló szándék témájával szembeni figyelmet és érzékenységet. Ezt hangsúlyozza Dario Franceschini, a Kulturális javak és tevékenységek, valamint a Turizmusért felelős Miniszter a katalógus bevezetőjében: “A kiállítás nem csupán a Földközi-tenger két partja közötti termékeny együttélés időszakára kíván emlékeztetni, hanem az is célja, hogy a látogatókban tudatosuljon kulturális gyökereink közös mivolta, hasonlósága és egymáshoz kapcsolódása, úgy, mint ahogy gazdasági és társadalmi problémáink, nehézségeink és fejlődési lehetőségeink is összefonódnak és összefüggnek egymással”.

 

Aquileia városa (a rómaiak, júdeaiak, görögök és alexandriaiak közötti békés együttélés kiváló megtestesítője), amely 1998-ban került fel az UNESCO Világörökségi listájára, történelméből adódóan a legalkalmasabb helynek tűnik az együttélés és a párbeszéd szükségessége egyetemes érvényességének hangsúlyozására, hogy elindulhasson egy sokszólamú dialógus az obskurantizmus és a barbárságok elleni védőbástya, a kulturális örökség megőrzésének fontosságáról.

 

A projektet épp ezért támogatja Dario Franceschini, a Kulturális Javak Minisztere, Paolo Gentiloni Külügyminiszter, Debora Serracchiani, Friuli Venezia Giulia Autonóm Tartomány Elnöke, valamint nagy lelkesedéssel fogadta Latifa Lakhdhar, Tunézia Kulturális Minisztere, Nabil Kallala, a tunéziai Nemzeti Örökségvédelmi Intézet Igazgatója és Moncef Ben Moussa, a Bardo Múzeum Igazgatója is.

 

A kiállítás az Udinei Kereskedelmi-, Ipari-, Kézműves- és Agrárkamara, valamint az Edison társaság együttműködésével és a Fiumicellói és Aiellói Szövetkezeti Hitelbank támogatásával valósult meg.

 

Ahogyan az Allemandi kiadásában megjelent katalógus előszavában Sergio Mattarella, olasz Köztársasági Elnök írja: “Az aquileiai kiállítás egy baráti gesztus és teljes meggyőződésünkkel való hangsúlyozása annak, hogy csakis a kultúra és közös történelmünk értékeinek ismételt előtérbe helyezésével leszünk képesek legyőzni a mindazoktól kiinduló vad erőszakot és barbárságot, akik civilizációk közötti alaptalan összetűzéseket szándékoznak szítani. Örülök, hogy a kiállítás e fontos és érzékeny, a Mediterráneum nagy, nyitott problémáira megoldást kereső időszakban valósul meg, másrészt biztos vagyok abban, hogy hozzájárul a Tunézia és Olaszország közötti barátságot és megbecsülést tápláló mély kötelékek megerősödéséhez, valamint a két ország által a térségben betöltött egyensúlyi és mérsékletességre intő szerep kiteljesedéséhez”.

 

Mintha erre válaszolna Béji Caïd Essebsi, a Tunéziai Köztársaság Elnöke, amikor a következőket írja: “Századunk betegségének, amit terrorizmusnak nevezünk, nincs hazája. Ez csupán a mondializáció következménye, valamint annak egyik legvisszataszítóbb kifejezési módja. A terrorizmussal szemben minden népnek, északon és délen egyaránt, egységesnek kell maradnia. Egységesnek kell maradnunk, hogy megvédjük közös örökségünket és hogy a Földközi-tengerünk összekötő kapoccsá váljon, ne pedig határvonal legyen”.

 

 További információk: www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it; www.fondazioneaquileia.it

Kapcsolódó Cikkek