EUR: 336,58 Ft
CHF: 317,28 Ft
2020. február 22., szombat
Gerzson

Belföld

Százmilliót lopott a Migration Aid magyar arca, itt a bizonyíték!

Bí­ró­sági íté­le­tek ta­nú­sít­ják, ho­gyan csalt ki gya­nút­lan em­be­rek­től több mint 98 mil­lió fo­rin­tot a Mig­ra­tion Aid el­hí­re­sült Ba­bája – írja a ripost.

Babát va­ló­já­ban Tóth Csaba An­tal­nak hív­ják, s sú­lyos bűn­cse­lek­mé­nye­kért 4 és fél évet töl­tött bör­tön­ben, ahon­nan nem olyan régen sza­ba­dult. Nyom­ban ott foly­tatta, ahol ab­ba­hagyta, ismét egy csa­lás­so­ro­za­tért fo­lyik el­lene bün­te­tő­el­já­rás. Rá­adá­sul az el­múlt hó­na­pok­ban va­ló­sá­gos mig­ráns­biz­niszt épí­tett ki ma­gá­nak – teszi hozzá a portál.


baba

A ripost utánajárt a tolvaj ügyeinek, azokkal is felvették a kapcsolatot, akiket Baba meglopott. Két példánnyal is rendelkeznek abból a közel 50 (!) oldalas ítéletből, amelyben első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság, másodfokon a  Fővárosi Bíróság, immár jogerősen 4 és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Babát, a Migration Aid színeiben ismertté vált férfit.  Az ítélet száma 23.Bf.XI.7895/2007/7., 2008 március 13-án született.

További hajmeresztő és gyalázatos részletek a Migration Aid arcáról a ripost oldalán!

Kapcsolódó Cikkek