EUR: 345,81 Ft
CHF: 321,72 Ft
2020. augusztus 08., szombat
László

Arculatváltás az MVM-nél

Tett egy lépést a jövő felé az MVM Csoport

Egy MVM szintű állami nagyvállalatnak nemcsak hogy proaktívan kell bekapcsolódnia az innováció napi folyamataiba, hanem új ötleteket is tudnia kell felkutatni, mint ahogy ezek megvalósulását is elő kell segítenie – többek között erről beszélt a Lokálnak adott interjújában Bertalan Zsolt. Az MVM Csoport frissen létrehozott Smart Future Lab Zrt.-jének vezérigazgatója szerint a k+f+i központ egyik legfontosabb feladata a startup cégek felkarolása, aminek az eredménye akár egy újabb rezsicsökkentés is lehet.

– Miért jött létre az MVM Csoporton belül a Smart Future Lab?


– Engedje meg, hogy egy Pompeius római hadvezérnek tulajdonított mondással kezdjem: „Navigare necesse est…”. Ez magyarul talán így fordítható: hajózni muszáj. Ezt a mondást napjainkban egy olyan nagyvállalat esetében, mint az MVM Csoport, így alakítanám át: kutatni, fejleszteni, innoválni muszáj! Pompeius újragondolt mondásán túl persze számos komoly szakmai okunk volt rá. Elsőként, de nem fontossági sorrendben említeném a Magyarország és az Európai Unió között a 2014–2020-as ciklusra kötött partnerségi megállapodást, amelyből egyértelműen kiolvasható, hogy Magyarország átfogó nemzeti fejlesztési célkitűzése a foglalkoztatás bővítésére, valamint az erőforrások hatékonyabb felhasználására, azaz a gazdaság technológiai fejlődésére támaszkodik. A technológiai modernizáció és a magas hozzáadott értékű termelés pedig a globális versenyképesség erősítésének, így a gazdasági felzárkózásnak a legfontosabb eszköze. Így érthető a vállalatcsoport vezetésének az a döntése, hogy a technológiai fejlődés-fejlesztés érdekében egy MVM szintű állami nagyvállalatnak is proaktívan be kell kapcsolódnia az innováció napi folyamataiba, felkutatni az új ötleteket és elősegíteni azok megvalósulását. Ugyancsak figyelni kell az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban kijelölt öt fő nemzeti fejlesztési (támogatási) célra: a 3. pontban „Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése” mondattal, ami a kutatás-fejlesztés hatékonyabb elősegítésére vonatkozik, többek között az MVM Csoport is megszólítva érezheti magát. Fontos megemlíteni, hogy az MVM Csoport szakmai és üzleti szempontból is számít a külső és belső innovációra és az abból realizált eredményekre. Ezek a tényezők adják az MVM Csoport vezetői által meghozott, a Smart Future Lab, vagyis az SFL megalapítását eredményező proaktív döntések aktualitását és létjogosultságát.

Bertalan Zsolt, MVM, vezérigazgató, Smart Future Lab ( Fotó: Sáfár Tibor)

Bertalan Zsolt (Fotó: Sáfár Tibor)

– Hogyan illeszkedik ez a vállalat a társaság új középtávú stratégiájába?


– A fentiekből következik, hogy az SFL létrehozása és működése tökéletesen beilleszthető az MVM stratégiájába. Ez olyannyira így van, hogy az MVM Csoport napokban hat fő elemben meghatározott középtávú stratégiájában is már megjelenik az innováció: „Az MVM-nek az energetikai innováció magyarországi központjává kell válnia.” Úgy vélem, ebből plasztikusan kitűnik az MVM vezetésének az ügy iránti határozott elszántsága, és ennek az SFL létrehozása és működése elengedhetetlen része. Különösen igaz ez, ha tudjuk, hogy napjainkban a hazai és a nemzetközi startup-ökoszisztémában egyre gyakoribb az iparágak mentén szakosodott inkubálás és akcelerálás, vagy ezek keveréke, a startup stúdió. Ezáltal még pontosabban célzott és hatékony rendszert tudunk kiépíteni.

– Hogyan fogják megtalálni az MVM számára is hasznosítható projekteket, innovációkat?

– Az MVM innovációs koncepciója három elemre épül: a tudásközpontra, amelynek a belső igények és lehetőségek felszínre hozása és a külső hazai és nemzetközi intézményi és oktatási kutató központokkal a kapcsolat kialakítása a feladata, az SFL-re, amely a hazai és a nemzetközi startup-ökoszisztémával tartja a kapcsolatot, és a jövőben megalakítandó befektetési alapokra. Így reméljük, hogy az MVM Csoporton belüli igények is menedzselve vannak és az SFL jóvoltából a nagyvilág is hamarosan tudomást szerez az aktivitásról. Ezért az SFL vezetésének első dolga a széles körű hazai és nemzetközi kapcsolati háló kiépítése és annak folyamatos gondozása annak érdekében, hogy minél nagyobb merítésből tudjuk kiszűrni a támogatandó ötleteket.

– Hogyan kell elképzelni pontosan az innováció támogatását az SFL keretein belül?

– A kiszűrt és támogatandó ötletet-projektet a hazai és a nemzetközi startup-világ gyakorlatának megfelelő mechanizmus szerint, a hozzárendelt eszközrendszerrel és a folyamatosan megújuló módszertanok alapján segítjük. Ennek része a szakmai mentorálás, piackutatás, üzleti terv készítése, kommunikációs készség fejlesztése, ha kell, akkor cégalapítás vagy akár arculattervezés. Az SFL – mint energetikára szakosodott inkubátor – talán annyival több másoknál, hogy nagyobb és specifikus iparági tudásháttérrel és piaci alapokkal rendelkezik, így nagyobb pontossággal tud szűrni, rövidebb ideig tarthat az inkubálás, és nagyobb pontossággal tudja a piacra helyezni vagy akár az MVM Csoporton belül hasznosítani a megvalósult projekteket.

– Lesznek esetleg külső partnerei a már meglévő startup-világból az SFL-nek, vagy ez kizárólag az MVM berkein belül működik majd?

– A fentiekből is kitűnik, az SFL-nek nemcsak hogy lesznek, hanem kellenek a külső ötletek és partnerek. Ezért kiemelten fogjuk figyelni a más hazai inkubátorokban, oktatási kutatóhelyen vagy más kutató központokban történő eseményeket és folyamatokat, de tervezzük, hogy az ötletek felszínre hozása érdekében széles körű kommunikáció keretében minden potenciális ötletgazdát is megszólítunk. Az is meglehet, hogy egy energetikai szakember fejében, vagy egy kollégiumi szobában, vagy akár egy garázsműhelyben ott lapul egy ötlet, amelyben egy újabb rezsicsökkentésre alkalmas megoldás rejlik, de megfelelő platform hiányában kiaknázatlanul ott is maradna.

– Tervezik-e, hogy a felkarolt innovatív technológiákat a külpiacokra is segítik?

– Természetesen igen! Az MVM Csoport igényeinek kiszolgálása mellett az SFL legfőbb célja, hogy az inkubált-akcelerált technológiai ötlet minél szélesebb nemzetközi piacokat hódítson meg. Ez az ötletgazda, az alapító MVM Csoport, az SFL és egyben a nemzetgazdaság legfőbb érdeke is.

– Lát-e arra esélyt, hogy külföldről jövő innovációt karolnak fel és fejlesztenek tovább?

– Elsőként országosan képzeljük az ötletek kutatását, de már a közeljövőben számolunk regionális vagy európai startupperekkel is. Az energetikai szektor világszerte közel azonos problémákra keresi a megoldásokat. Ezen túl, ha hozzávesszük hogy vannak az energetikához szorosan kapcsolódó területek, mint a környezetvédelem, de a zöldenergia kapcsán még a mezőgazdasági fejlesztési igényekre is figyelnünk kell. Így az SFL számára elengedhetetlen, hogy minél nagyobb merítésből szűrjön vagy minél szélesebb kapcsolati hálót építsen ki. A minél eredményesebb működés érdekében terveink között van a nagy startup-központokban – az USA-ban, Berlinben, Tel-Avivban vagy Szingapúrban – való rendszeres személyes vagy képviselt megjelenés, hogy ötleteket, lehetőségeket adjunk-vegyünk.

– Hány fővel működik a cég?

– Kezdetben viszonylag alacsony létszámmal kezdjük meg a tevékenységet, de az eredményes működés érdekében nagyban támaszkodunk a külsős szakértő és tanácsadói partnerekre.

– Évente körülbelül hány projekttel számolnak? Van esetleg valamilyen limit?

– Már vannak a látókörünkben projektek, de hogy évente hány projekt lesz, azt előre nem lehet megmondani. Arról viszont mindenkit biztosítok, hogy sem alsó, sem felső limit nincs. A felső limitet illetően én lennék a legboldogabb, ha olyan sok jó és piacképes projekt lenne az SFL ernyője alatt, hogy meg kellene sokszorozni az erőforrásainkat. (x)

Kapcsolódó Cikkek

 • Mérföldkövek az MVM külpiaci szereplésében

  Mérföldkövek az MVM külpiaci szereplésében

  Külképviseleti irodák nyitásával kívánja szereplését hatékonyabbá tenni a külpiacokon az MVM Zrt.. Moszkvában és Brüsszelben már megtörtént a nyitás, a következő állomás Pozsony.

 • Arculatot vált az MVM Csoport

  Arculatot vált az MVM Csoport

  Közel tíz év után vált arculatot a legnagyobb nemzeti tulajdonú energiaipari cég, az MVM Zrt. Dr. Bentzik Réka, az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója a Lokálnak elmondta, a régi logó lecserélése azért vált szükségessé, mert a társaságcsoport mind üzleti stratégiájában, mind a vállalati kultúrában új irányt tűzött ki maga el.

 • Jó szelet fogott Berecz Zsombor az MVM-mel

  Jó szelet fogott Berecz Zsombor az MVM-mel

  Pontért utazik a Rio de Janeiró-i nyári olimpiai játékokra Berecz Zsombor. A magyar vitorlázó a Lokálnak adott interjújában arról is beszélt, hogy az augusztusi versenyen apróságokon múlik majd a végeredmény.

 • Ugrásra készül az MVM Csoport

  Ugrásra készül az MVM Csoport

  Az évtized végéig megduplázná és 200 milliárd forintra emelné az éves üzleti eredményét az MVM-Csoport – többek között erről is beszélt a Lokálnak adott interjújában Kóbor György.