2020. augusztus 03., hétfő
Hermina

Életmód

Kik azok az SNI-gyerekek?

Ha kiderül gyermekünkről, hogy hiperaktív, komoly gondok vannak a hallásával, vagy éppen tanulási zavarral küzd, akkor megkapja az SNI jelzőt. De mit jelent pontosan ez a három betű?

Magyarországon a „sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló” kifejezést 2003-ban, a közoktatási törvény aktuális módosításában használták először, és meghatározták azt is, hogy kiket sorolnak az SNI kategóriába – írja a fejlesztok.hu. Fontos, hogy csak a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján lehet a gyermeket az SNI kategóriába sorolni, ami nem orvosi vagy pszichológiai értelemben vett diagnózis, hanem az oktatás területén való többletjogosultságok biztosítása érdekében bevezetett fogalom. Érvényesítésével az iskolát a gyermek után többletforrások, a gyermeket pedig tanulmányai sikeres folytatásához többletjogok illetik meg.


A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs bizottság a vizsgálatot közvetlenül a szülő kérésére is elvégzi, de többször fordul elő, hogy az oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a családsegítő, a gyermekorvos vagy a védőnő a szülők beleegyezésével fordul a bizottsághoz. Itt egy több szakemberből álló team – pszichológus, orvos, gyógypedagógus – komplex vizsgálatát követően, a diagnózis alapján kimondják a sajátos nevelési igényt, vagy pedig kizárják azt.

Az SNI kategória nem orvosi értelemben vett diagnózis (Profimedia)

Az SNI kategória nem orvosi értelemben vett diagnózis (Profimedia)

A vizsgálat eredményéről szakértői vélemény készül, és amennyiben a sajátos nevelési igényt megállapítják, a gyermek iskolája jogosulttá válik a tanuló helyzetét javító juttatásokra: ilyen a megemelt normatív támogatás, amelyet az intézmény igényelhet.


A szakértői bizottságnak joga és kötelessége a megfelelő oktatási intézményre javaslatot tenni az SNI-vé nyilvánított gyermek számára, de a szülő dönt arról, hogy a felajánlottak közül melyikbe viszi a gyermekét. Amikor a szülő megkapja a szakértői véleményt az SNI-ről, sokszor nehéz eldöntenie, hogy gyermekét szegregált vagy integrált oktatási intézménybe vigye-e. A választás során sok múlik a gyermek állapotán, de a szülői attitűdön is. A sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat integráltan nevelő, oktató intézmények országos listáját a Közoktatási Információs Iroda honlapján lehet megtekinteni.

Kapcsolódó Cikkek