14ker_futesA nagy hidegre való tekintettel időszaki fűtési támogatást igényelhetnek a zuglóiak az önkormányzatnál.

Azok adhatnak be kérelmet, akik zuglói lakcímmel rendelkeznek, az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114 ezer forintot, a háztartás legalább egyik tagja vagy  öregségi nyugdíjban, vagy rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági járadékban, vagy korhatár alatti ellátásban részesül. Fontos, hogy az igénylőnek az adott lakcímen tulajdonosnak, haszonélvezőnek, bérlőnek, illetve az önkormányzati lakás használójának kell lennie. Az is fontos, hogy mivel a támogatásokat nem lehet halmozni, a háztartás egyik tagja sem részesülhet rendszeres lakásfenntartási támogatásban. A kérelmeket március 15-éig lehet benyújtani, az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál szerezhető be.