EUR: 330,93 Ft
CHF: 300,81 Ft
2019. október 21., hétfő
Orsolya

Egyéb

Kötvényt a babáknak!


Hihetetlennek tűnik, de a gyerekek előbb-utóbb felnőnek. Ha pedig már önálló életet kezdenek, miért ne lepjük meg őket a 18. születésnapjukon egy nagyobb összeggel? A Start-értékpapírszámla – Babakötvény konstrukció erre kínál remek megoldást.Mi a lényege ennek a konstrukciónak?


A Magyar Állam által nyúj­tott, törvényben rögzített, alanyi jogon járó 42.500 forint ún. életkezdési támogatást a Magyar Államkincstárban tartják nyilván minden 2005. december 31. után született, magyar állampol­gárságú, magyarországi la­kóhellyel rendelkező gyer­meknek. Ezt a támogatást a család további befizeté­sekkel gyarapíthatja, mely összegeket az éves infláció mértékén felül 3 százalé­k kamatprémiumot garantáló. Ba­bakötvény-befektetésként könyvelik el a gyermek ne­vére nyitott számlán.

Hogyan jut el hozzám a pénz?


A 42.500 forintos tá­mogatást nem kell igényel­ni, a gyermek anyakönyve­zése után automatikusan a Magyar Államkincstárban vezetett, csupán az infláció mértékével kamatozó, ún. letéti számlára ke­rül. Erről a szülő levélben értesítést kap.

Hogyan fizethetek be a számlára?

A születéskor kapott alap­támogatás a család által tovább növelhető. Ehhez azonban a szülőknek elő­zetesen a gyermek nevére szóló Start-értékpapír­számlát kell nyitniuk a Magyar Államkincstár­nál. Az így megnyitott Start-számlára lehet elhe­lyezni a további befizeté­seket, amelyek változó ka­matozású állampapírba, a Babakötvény­be kerülnek. A Magyar Államkincstárnál Start-számlával rendelkező gyermek javá­ra, nemcsak a szülők, de a távolabbi családtagok is befizethetnek.

Jó befektetés?

Naná! Először is ez egy magas kamatozású, biztonságos állampapír befektetés. Másodszor a Start-számlára befizetett pénz után további állami támogatás jár, ez a befize­tett összeg 10 százaléka, de maximum évi 6 ezer forint. A kötvény kamatozása min­den évben az infláció átlagos mér­tékével megegyezően változik. Ez egészül ki az úgynevezett kamatprémiu­mmal.

Mikor lehet hozzájutni a megtakarításhoz?

A Babakötvény futam­ideje 19 év, a Start-számlán összegyűjtött befizeté­sek és kamatai kizárólag a gyermek 18 éves kora után vehetők fel.

Mire for­dítható a pénz?

Az öszszeg segíthet megoldani a fiatal felnőtt la­kás-, tanulmányi, családalapítási és egyéb élet­kezdéssel összefüggő kezdeti problémáit.

Megéri?

Minden szülőnek érdemes megnyitnia a Start-szám­lát gyermekének. Befizetni a számlára nem kötelező, de érdemes kihasználni a magas kamat és a 10 százalékos állami támo­gatás adta plusz pénzt. Havi 5.000 Ft befizetésével a gyermek 18 éves korára kb. 2,3 millió Ft takarítható meg (átlagosan évi 3% inflációt feltételezve), ami egyetemi tandíjat fedezhet. Azoknak a szülőknek is ideális megoldás ez a takarékoskodási forma, akik nem tudják felvál­lalni a rendszeres havi megtakarításokkal járó kötöttségeket, és tetszés szerinti időközönként szeretnének befizetni akár csak 1-2 ezer forint összeget. Mivel az alapcímlete 1 forint és a befizetendő összegnek se alsó, se felső korlátja nincs, bármikor, bármekkora összeg befizethető.

Címkék

Kapcsolódó Cikkek