2019. február 22., péntek
Gerzson

Egyéb Szeged

Kiss-Rigó László: Krisztus feltámadása mutatja, hogy az élet győztesei vagyunk

A húsvétról beszélgettünk Kiss-Rigó László megyés püspökkel. Az egyházi vezető beszélt az ünnep múltjáról, a népszokások eredetéről. Nem lát kivetnivalót abban sem, hogy akár nem keresztények vagy hitüket nem gyakorlók is kulturális programokat szervezzenek az esemény köré.

Az idén április 16-án ünneplik a nyugati kereszténység követői Krisztus feltámadását a keresztre feszítés után. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, napjainkig jelentős szerepet tölt be.


– Pál apostol mondta azt, hogy szerencsétlen, szánalomra méltó pojácák lennénk mi, hívő emberek, ha Krisztus nem támadt volna fel – fogalmazott Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke a Lokál Extra Szegednek.

Habár a húsvét lényege változatlan maradt, az eltelt évszázadok során rengeteg változáson ment át megünneplése. A püspök rámutatott, hogy a vasárnap is azért vált ünnepnappá, mert ekkor emlékeztek meg minden héten Krisztus feltámadásáról, napjainkban viszont a többség évente egyszer idézi fel a Megváltó halálát és feltámadását – hasonlóan, mint a világiaknál a születésnapot, névnapot. Sokan nem tudják, jegyezte meg Kiss-Rigó László, a locsolkodás is abból fakad, hogy az ókorban csak a húsvéti vigílián, azaz a húsvétot megelőző éjszaka lehetett a csatlakozni kívánó felnőtteknek megkeresztelkedni. A szentelt vízzel történő meghintés mindenkit emlékeztet a megkeresztelésére. Ahogy a tojásban élet rejlik, úgy fakad élet Krisztus sírjából is


Biztos reményt nyerni

Az élet győztese Krisztus, s bennünket is az élet győztesévé tesz, ha hozzá csatlakozunk. Lehet, hogy az ő útját követve, sok nehézség árán haladunk előre, de ez már egy biztos reményt ad számunkra – ezt a húsvéti üzenetet kívánja közvetíteni lapunk hasábjain a szegedieknek a megyés püspök.

Ha a boltok polcait nézzük, rengeteg csokoládényulat, csokoládétojást látunk már az ünnep előtt hetekkel, mintha fontosabbá válna a kereskedelmi haszonszerzés, mint korábban. Az egyházi vezető szerint azonban nem feltétlenül baj, ha nem mindenki az egyház értelmezését követi. – Nincs abban semmi kivetnivaló, ha azok is ünnepelnek keresztény ünnepeket, vagy kulturális hagyományokat építenek fel a húsvétra, akik nem is tudják, miről szólnak ezek a napok, nem is keresztények vagy nem tudatosan azok. Az a fő kérdés, hogy aki tudatos Krisztus-hívőnek tartja magát, tisztában van-e az ünnep lényegével – vélekedett Kiss-Rigó László.

Címkék

Kapcsolódó Cikkek