EUR: 317,58 Ft
CHF: 280,03 Ft
2019. február 24., vasárnap
Mátyás

Belföld

Mitől függ a nyugdíj összege 2017-ben?

A nők kedvezményes nyugdíja és a korbetöltött öregségi nyugdíj összege idén is két tényezőtől függ: az elismert szolgálati időtől és a számított havi nettó „életpálya”-átlagkereset összegétől.

A nyugdíj induló összegének számítási képlete egyszerű: az életünk során megszerzett szolgálati idő teljes években (365 naptári naponként) mért tartamától függő nyugdíjszorzóval meg kell szorozni a havi nettó életpálya-átlagkeresetünk összegét.


Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért, nyugdíjjárulék-alapot képező keresetek havi átlaga alapján kell meghatározni, ha rendelkezünk ezen időszak legalább fele részére keresettel. A hiányzó napokra az 1988. január 1-je előtti, legközelebbi időszak keresetei vehetők figyelembe (vagyis 1987. december 31-étől visszafelé kell naponként lépegetni). Ha ez sem áll rendelkezésre, akkor a hiányzó időszakokra az akkor érvényes minimálbér arányos összegét kell számításba venni.

A nettó havi életpálya-átlagkeresetet úgy kell meghatározni, hogy az egyes naptári években elért, figyelembe vehető bruttó kereseteket naptári évenként csökkenteni kell először a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékek figyelembevételével számított természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, munkavállalói járulék, vállalkozói járulék, valamint egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék összegével (ez a „járuléktalanítás” folyamata), majd a személyi jövedelemadónak a járuléktalanított összegre számított — az adott naptári évi adószabályok szerint megképzett — összegével (ez az „adótlanítás” folyamata).


A havi nettó átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért kereseteket az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani (ez a „valorizálás” folyamata). Így a 2017-ben történő nyugdíjmegállapítás esetén a valorizálás a 2015-ban és előtte elért keresetekre vonatkozik (2017. április 3-án jelent meg a Magyar Közlönyben az erre vonatkozó friss kormányrendelet).

A fenti három lépéssel – járuléktalanítás, adótlanítás, valorizálás – meghatározott keresetek együttes összegét el kell osztani az átlagszámítási időszak azon napjainak számával, amely napokon keresetünk volt (ez az osztószám). Az osztószám megállapításánál a heti pihenőnapokat, a munkaszüneti napokat és a szabadnapokat is figyelembe kell venni. Nem kell viszont számításba venni a fizetés nélküli időszakokat, különösen a fizetés nélküli szabadság, a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a baleseti táppénz és a katonai vagy polgári szolgálat időtartamát.

Az így kapott napi átlagkeresetet meg kell szorozni 365-tel (így kapjuk meg az éves átlagkeresetet), amit el kell osztani 12-vel. Így kapjuk meg a havi nettó életpálya-átlagkereset összegét. Vagyis csak majdnem, mert az így kiszámított átlagkeresetet a törvényben meghatározott összeg (idén is 372 ezer forint) felett csak korlátozott mértékben lehet figyelembe venni (ez a „degresszálás” folyamata).

Az így már tényleg megkapott nettó átlagkeresetet ezután meg kell szorozni a törvény által előírt nyugdíjszorzóval. (Ez például 30 év után 68 százalék, 40 év után 80 százalék, 45 év után 90 százalék, 50 év után 100 százalék.) A számított nettó átlagkereset összegének e százalékos mértéke lesz az öregségi nyugdíjunk induló összege. A nők kedvezményes nyugdíját is így számítják, vagyis a nyugdíjszorzót nem a 40 évi jogosultsági idő, hanem a megszerzett összes szolgálati teljes hossza alapján kell megállapítani!

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek

  • Új meteorvadász kamerarendszert építenek ki Magyarországon

    Új meteorvadász kamerarendszert építenek ki Magyarországon

    A lehulló meteorok pályájának kiszámítását és a becsapódó meteoritok megtalálását segíti az a kamerarendszer, amelynek első elemét a szakemberek március elején telepítik Mátraszentimre közelében, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetének Piszkéstetői Obszervatóriumánál.

  • Kormánybiztos: A legsürgetőbb feladat a közterületek rendbetétele a Budai Várnegyedben

    Kormánybiztos: A legsürgetőbb feladat a közterületek rendbetétele a Budai Várnegyedben

    A legsürgetőbb feladat a közterületek, zöldfelületek, sétányok és utak rendbetétele a Budai Várnegyedben, aztán a folyamatban lévő beruházások befejezése – mondta Fodor Gergely, a várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos a Mandinernek adott interjújában, amely szombaton jelent meg az internetes lapban.