2018. december 10., hétfő
Judit

Program

Érdekel a katonaság? Nézz be a kulisszák mögé!

A MATASZ Pest Megyei Szervezete, 2017. évben 8. alkalommal rendezi meg a VSZC
Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumával közösen az „Egy nap a
honvédelemért” címmel Gödöllőn, a Pest-megyei honvédelmi és toborzó napját.

A rendezvény célja a honvédelem ügye iránti elkötelezettség elősegítése a civil lakosságban, a társadalom és a honvédelem kapcsolatának erősítése. A Magyar Tartalékosok Szövetsége és a felkért katonai, katasztrófavédelmi és rendvédelmi szervek aktív közreműködésével bemutatni a pályaválasztás előtt álló középiskolás fiatalok, valamint az érdeklődő civil lakosság részére a honvédség, a rendőrség és a katasztrófavédelem feladatait, bemutatók segítségével megismertetni velük egyes részterületek munkáját és az ott alkalmazott technikai eszközöket.


A szervezők elő kívánjuk segíteni ezen szervezetek toborzó munkáját. Sportegyesületek közreműködésével hozzájárulni a MATASZ „Kadét Programja” célkitűzései eléréséhez, a honvédelmi sportok, a honvédelem szempontjából hasznosítható tudás megszerzése lehetőségeinek megismertetéséhez, sportversenyek szervezésével elősegíteni a fiatalok csapatszellemének, az összetartozás élményének erősítését, egészségük megőrzését.

Tervezett résztvevő szervezetek


· Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ
· Magyar Honvédség Altiszti Akadémia.
· MH Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT.
· Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
· HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt.
· Magyar Tartalékosok Szövetsége Pest Megyei Szervezete.
· MATASZ Hagyományőrző Tagozat.
· Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület.
· Aeroking Ejtőernyős Klub.
· Készenléti Rendőrség támogató alegysége.
· Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ.
· Gödöllői Rendőrkapitányság.
· Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség.
· Magyar Testőr Szövetség.
· Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület.
· Honvéd Kossuth Lövész Klub.
· ZEN Rendészeti Sportegyesület.

Tervezett program /időrend/

· 08.45-től – Gyülekező a megnyitóra.
· 08.45-től – amennyiben az időjárás lehetővé teszi – az Aeroking Ejtőernyős Klub bemutató ugrása.
· 09.00 óra Megnyitó /Az Aeroking Ejtőernyős Klub ejtőernyősének /-seinek/ földet érése után/

A megnyitó meghívott vendégei:

 • Vécsey László József országgyűlési képviselő
 • Dr. Tarnai Richard Pest Megyei Kormányhivatal, kormánymegbízott
 • Kun Szabó István vezérőrnagy miniszteri biztos, Honvédelmi Sportszövetség elnök
 • Széles Ernő ny. dandártábornok MATASZ elnök
 • Dr. Dsupin Ottó dandártábornok Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgató
 • Szűcs Imre ezredes MH KIKNYP parancsnoka
 • Szilágyi György ezredes, MH Altiszti Akadémia Szakképzési Parancsnok Helyettes
 • Lajmer György r. alezredes Gödöllői Rendőrkapitányság Kapitányságvezető
 • Fábián István tű. alezredes, Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezető
 • Benkó Imre Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő
 • Részvénytársaság vezérigazgató.
 • Ferenczi Ferenc mk. ezredes, HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt. vezérigazgató
 • Romasz Sándor Magyar Testőr Szövetség elnök
 • Vass Imre Zen Rendészeti Sportegyesület elnök
 • Tóth Sebestyén Báró Podmaniczky II. János Honvéd Egyesület elnök
 • Vura Zsolt Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület elnök
 • Fodor László Szentendrei Honvéd Kossuth Lövész Klub titkár
 • Kerekes Sándor nyá. ezredes MATASZ alelnök
 • Kocsi Tamás Gödöllő VSZC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója Bíró Sándor MATASZ Pest Megyei Szervezet elnök
 • 09:05 óra Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ kutyás bemutató
 • 09:45 óra Iskolák közötti „duatlon” váltó-akadály verseny
 • 10:30 óra Készenléti Rendőrség támogató alegység bemutatója
 • 11:00 óra Iskolák közötti kötélhúzó verseny
 • 09:15-órától 13.00 óráig folyamatos jelentkezési lehetőség a MATASZ Pest Megyei Szervezete és a ZEN Rendészeti Sportegyesület által szervezett airsoft lövészetre
 • 13:30 óra Az iskolák közötti versenyek eredményhirdetése, díjak átadása, a honvédelmi nap zárása

09:00 órától folyamatosan látogatható programok

 • MATASZ Hagyományőrző Tagozat fegyverzettechnikai bemutatója
 • AeroKing Ejtőernyős Klub ejtőernyős felszerelések folyamatos bemutatója
 • Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület GAZ 66 tüzérségi vezetési pont és Zil 131 Rádióállomás folyamatos bemutatása
 • Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1
  Katonai Igazgatási Központ és a MH Altiszti Akadémia fegyvertechnikai bemutató, repülőgép szimulátor, ismerkedés a honvédség életével, a honvédséghez történő jelentkezés feltételeivel
 • A rendőrség Pest-megyei toborzó csoport bemutatója, ismerkedés a rendőrség életével, a rendőrséghez történő jelentkezés módja, feltételi
 • MH Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT. tevékenységének és szakmai anyagainak folyamatos promótálása
 • Gödöllői Rendőrkapitányság motoros vagy járőr bemutatója
 • A HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt. bemutatója
 • Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság bemutatója
  Magyar Testőr Szövetség bemutatója
 • A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület bemutatója

„Egy nap a honvédelemért”
Gödöllői honvédelmi és toborzó nap versenyeinek leírása

„Duatlon” váltó-akadály verseny leírása

A versenyen kettő kategóriában – fiú, leány – a meghívott iskolák négyfős csapatai
vesznek részt.
Az iskola tornakertjében kialakítandó „körpályán” egyszerre négy csapat versenyez.
A csapatok felsorakoznak a rajtvonalon, majd a rajt vezényszó elhangzása után a csapatok
első emberei elstartolnak. A rajt után kb. 150 méterre elhelyezett akadályokon, –
tornapadokon – átszökdelnek. A rajtvonaltól kb. 200 méterre leküzdik a következő
akadályt, a kúszófolyosót, aminek a végén kialakított kézigránát dobóhelyen minden
versenyzőnek 5 darab gránát áll a rendelkezésére, melyekkel, egyesével a 10 méterre lévő
célterületet kell eltalálni. A gránátokat csak felső dobással lehet eldobni. Csak az a találat
érvényes, amelyik közvetlenül eltalálja a célterületet. Az a versenyző, aki eltalálta a célt,
az azonnal tovább mehet, aki nem, annak addig kell dobnia a gránátokat, amíg el nem
találja a célt, vagy el nem fogy az öt darab gránátja. A gránátok eldobása után a versenyző
továbbfut, majd a váltózónába érve megérinti a következő csapattársát, aki folytatja a
versenyt. A csapatok helyezését a versenyben elért időeredmények alapján rangsoroljuk.
A versenyben mindkét kategóriában az első három helyezett csapat tagjai érem, a csapat
pedig oklevél és serleg díjazásban részesül.

Kötélhúzó verseny leírása

A versenyen a meghívott iskolák tíz fős csapatai vesznek részt. A csapatok fele kötelezően
5 fő fiú és 5 fő leány versenyzőből kell, hogy álljon.
A verseny helyszíne az iskola tornakertjében lévő füves területen kialakított kötélhúzó
hely.
Az a csapat győz, amelyik a kötél közepén lévő jelet áthúzza a talajon
felfestett jelölés fölött.
A versenyben az első három helyezett csapat kerül díjazásra. A csapatok tagjai érem, a
csapatok oklevél és serleg díjazásban részesülnek.

Kapcsolódó Cikkek