EUR: 334,94 Ft
CHF: 307,92 Ft
2019. szeptember 23., hétfő
Tekla, Líviusz

Belföld

Így jött létre az Osztrák-Magyar Monarchia

Százötven éve, 1867. május 29-én fogadta el a magyar országgyűlés a “közösügyi törvényt”, amivel létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia. A kiegyezéstől az első világháború végéig tartó dualizmus időszaka robbanásszerű fejlődést hozott, s ma már csak boldog békeidőkként emlegetik.

Az 1848-49-es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás és a nyílt abszolutizmus időszaka követte. Az Alexander Bach belügyminiszterről elnevezett, 1859-ig tartó korszak ideológiai alapja a “jogeljátszás” elmélete volt, mely szerint Magyarország a nyílt lázadás és a forradalom miatt elvesztette alkotmányos jogait. A cél Magyarország beolvasztása lett a központosított birodalomba: hivatalos nyelvvé a németet tették meg, az osztrák polgári és büntetőkönyv lépett hatályba, a magyar tisztviselők mellé Ausztriából “Bach-huszároknak” csúfolt hivatalnokok érkeztek. Magyarországról leválasztották Erdélyt, Horvátországot, a Határőrvidéket, a Szerb Vajdaságot és a Temesi Bánságot, a megmaradt területeket a vármegyerendszer helyett öt kerületre osztották. A válasz a passzív ellenállás lett, a magyarok nem vettek részt a politikai életben, az intézkedéseket – ahol csak lehetett – kijátszották. Az önkényuralomnak azonban kedvező hatásai is voltak: megvalósult a törvény előtti egyenlőség, érvényben maradt a jobbágyfelszabadítás, és kialakult egy jómódú birtokos réteg.


Ferenc József 1859-ben, az itáliai háborúban elszenvedett vereség után leváltotta Bachot, majd visszaállította a történeti jellegű közigazgatást. Az uralkodó 1860-ban kiadta a birodalom országainak széles autonómiát biztosító októberi diplomát, de a legfontosabb döntéseket továbbra is magának tartotta fenn, az 1861-es februári pátens egy birodalmi gyűlés felállítását is elrendelte. Ezek elfogadásához 1861-ben ismét összehívták a magyar országgyűlést. A két dokumentum elutasítása egyöntetű volt, de arról vita alakult ki, hogy ezt feliratban vagy határozatban tegyék-e meg, azaz elismerjék-e Ferenc Józsefet legitim uralkodónak. A vita azzal dőlt el, hogy a Határozati Pártot vezető Teleki László a szavazás előtti estén öngyilkos lett.

Ezután az országgyűlést feloszlatták, az 1865-ig tartó Schmerling-provizórium alatt az alkotmányosságot ismét felfüggesztették. A két fél azonban rákényszerült a közeledésre: a német egységből kimaradt, Königgrätznél a poroszoktól vereséget szenvedett Ausztriának szüksége volt Magyarországra, hogy birodalom mivoltát fenntarthassa, idehaza pedig kifáradt a passzív ellenállás. Miután Ferenc József jelét adta a magyar közvéleményre döntő befolyással lévő Deák Ferencnek tárgyalási készségének, Deák 1865. április 16-án megjelentette húsvéti cikkét, amelyben kifejtette: az alkotmányosság helyreállítása érdekében a magyar fél hajlandó a kompromisszumra. Az uralkodó ezután menesztette Schmerlinget, és 1865 végére újra összehívták az országgyűlést.


Az országgyűlés hosszas egyezkedés után 1867. május 29-én fogadta el a 69 szakaszból álló 1867. évi XII. törvénycikket “a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról”. A törvény kimondta, hogy a két államot az uralkodó személye és a Pragmatica Sanctio köti össze, valamint hogy a kiegyezés után reálunió jött létre. A két állam belügyeit tekintve független volt, önálló törvényhozással rendelkezett, ugyanakkor közös lett a hadügy, a külügy és az ezeket finanszírozó pénzügy. A két házból álló osztrák Birodalmi Gyűlés és a szintén két házból álló magyar Országgyűlés 60-60 tagja tárgyalta a közös ügyekkel kapcsolatos költségvetést. A közös hadsereg ügyeit az uralkodó intézte, abba sem a parlamenteknek, sem a delegációknak nem volt beleszólásuk. Ehhez kapcsolódott az 1868-as magyar-horvát kiegyezés, ami szerint a független báni kormány és a horvát országgyűlés 40 tagot delegálhatott a magyar képviselőházba és hármat a felsőházba.

A politikai kiegyezés mellett megszületett az úgynevezett gazdasági kiegyezés is, amelyet tízévenként újítottak meg. Magyarország átvállalta az osztrák államadósságok egy részének kifizetését, közös lett a pénz és a mértékrendszer, szabad lett a tőke és a munkaerő-áramlás, a birodalom vámegységet alkotott.

A kiegyezés a magyar történelem sorsfordító lépése, amelyet máig viták öveznek. Sokan hevesen ellenezték, Kossuth az emigrációból írt Cassandra-levelében azt írta, hogy Magyarország egy halálra ítélt birodalommal lépett frigyre, amely bukásakor maga alá fogja temetni. Kossuth bírálta a kiegyezés merev rendszerét, megreformálhatatlan struktúráját is.

A többség szerint azonban a kor erőviszonyainak megfelelő, reális kompromisszum született. Újra törvényi erőre emelkedhetett az 1848. évi áprilisi törvények gyakorlatilag mindegyike, valamint a 12 pontból tíz (a nemzeti őrsereg és a nemzeti bank kivételével), a kiegyezés megfelelő politikai környezetet teremtett a passzív ellenállásba belefáradt országnak a tőkés gazdasági fejlődéshez. Megszűnt az osztrák-magyar ellenségeskedés kora, s megkezdődött a dualizmus fél évszázados időszaka. Ebben ugyan rendszeresek voltak a viták Bécs és Budapest közt, de Magyarország egy jól működő, prosperáló és Európával lépést tartó államkomplexum meghatározó tagja volt, az osztrák tőke és a politikai nyugalom teremtette meg a rendkívül dinamikus gazdasági és társadalmi fejlődés alapját. Egy idő után azonban a kiegyezés keretei már nem feleltek meg a fejlődés szükségleteinek, a rendszer megreformálhatatlannak látszott. Ráadásul egyre súlyosbodtak a végül a Monarchia széteséséhez vezető nemzetiségi ellentétek, mert a kiegyezést csak a soknemzetiségű birodalom két nagy nemzete kötötte meg.

Kapcsolódó Cikkek

 • Már nyomtatják a szavazólapokat

  Már nyomtatják a szavazólapokat

  Már nyomtatják az október 13-ai önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában, amelynek géptermeiben és csomagolócsarnokaiban hétfőn sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok, és miként csomagolják, “dobozolják” azokat szavazóköri bontásban.

 • A hvg.hu hazugsággal szállt be a kampányba

  A hvg.hu hazugsággal szállt be a kampányba

  Álhír, hazugság a hvg.hu-n hétfőn megjelent információ, amely szerint az Orbán-kormány törvénymódosítással visszavenne állami bérlakásokat – közölte az MTI-vel a Miniszterelnökség, amely a választásba való beavatkozásnak minősíti a cikket.

 • Tarlós István: Betarthatatlan ígéreteket tesz Karácsony Gergely

  Tarlós István: Betarthatatlan ígéreteket tesz Karácsony Gergely

  Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt sorozatban olyan teljesen betarthatatlan, működést érintő ígéreteket tesz, amelyekre nincs fővárosi forrás vagy megvalósításukra főpolgármesterként nem lenne kompetenciája, mozgástere – mondta Tarlós István – harmadik ciklusára készülő – főpolgármester hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország!

 • Kiemelt jelentőségűek a fogyatékossággal élőket érintő intézkedések

  Kiemelt jelentőségűek a fogyatékossággal élőket érintő intézkedések

  Kiemelt társadalmi ügy, hogy a fogyatékossággal élő embereket érintő kérdésekben milyen döntések születnek, ezért a kormány kiadványban összegzi az elmúlt években ezen a területen tett lépéseit – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.