2018. december 13., csütörtök
Luca, Otília

Életmód

Jár-e a fizetés, ha áll a munka?

Az állásidő az az idő, amelyben a munkáltató a működési körében felmerült okból foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget. De vajon az olyan esetekben, amikor a munkavállaló megjelenik a munkahelyén, de a munkáltató a működési körében felmerült okból nem tud munkát adni, jár-e a munkavállaló részére munkabér?

– A munkáltatónál több okból is előállhat ilyen helyzet, például ha nem megfelelően szervezi meg a munkavégzést. Abban az esetben, ha egy adott napra több munkavállalót oszt be munkavégzésre, mint amennyire az adott napon ténylegesen elvégzendő munkához szükség lenne vagy a munkavégzéshez használt anyag, gép, felszerelés, berendezés hiányosságából vagy hibájából eredően a munkáltató nem tud munkát adni a munkavállaló részére, a munkavállalót főszabály szerint az állásidő tartamára alapbére – illetve ha a munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra lett volna jogosult, akkor az alapbérén felül bérpótlék is –  megilleti – magyarázza a Bán és Karika Ügyvédi Társulás munkatársa, dr. Karika Márton.


Amennyiben a munkáltató elháríthatatlan külső okból nem tud a munkavállalónak munkát adni, a munkavállalót nem illeti meg a korábban említett díjazás. Elháríthatatlan külső ok azonban csak olyan ok lehet, amire a munkáltatónak sem közvetlen, sem közvetett ráhatása nincs. Ide sorolandók a vis maior körébe tartozó események, tehát bizonyos természeti csapások (például földrengés, árvíz, tűzvész, szélvihar), illetve idetartozik a háború és a forradalom is.

– A jelenlegi bírósági gyakorlat szerint nem egyértelmű annak megítélése, hogy a munkáltatóval szemben szervezett sztrájk elháríthatatlan külső oknak minősül-e. A többségi álláspont szerint nem, de van olyan vélemény is, amely szerint sztrájk esetén a munkáltató sikerrel hivatkozhat elháríthatatlan külső okra és így mentesülhet az alapbér, illetve a bérpótlék fizetése alól.


Kapcsolódó Cikkek