EUR: 323,00 Ft
CHF: 286,29 Ft
2018. december 10., hétfő
Judit

Egyéb Nagykanizsa

Megtört ostya és megtört ember

A Szűzanyának ajánlotta fel a Kaposvári Egyházmegyét – így, annak részeként Nagykanizsát is – Varga László, a hétvégén felszentelt új püspök. Mindez napra pontosan az első fátimai jelenés századik évfordulóján történt.

A szentelést Erdő Péter bíboros, prímás vezette, a társszentelő Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és Balás Béla emeritus kaposvári megyéspüspök volt. A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban Erdő Péter arra emlékeztetett: a püspökszentelésre különleges évfordulón kerül sor.


– Száz évvel ezelőtt történt a Boldogságos Szűz Mária fátimai első megjelenése – fogalmazott szentbeszédében a bíboros. – 1917-ben, a szörnyű világháború pusztítása közben és az oroszországi forradalom hajnalán egyszerű pásztorgyerekekhez szelíd hangon szólt Mária, akit joggal nevezünk a litániában nagy hatalmú Szent Szűznek. Szűz Mária megjelenése a biztos remény és a vigasztalás jeleként érkezett az emberiség számára. A Szűzanya az egyházra váró üldözés és az emberiségre váró szörnyű pusztítások hátteréből a reménység jelét mutatta fel. Bűnbánatra szólított fel mindenkit. Üzenetéhez tartozott az engesztelő első szombati szentáldozás kérése.

A szentelés szertartása után Varga László elfoglalta a püspöki trónust, s a szentmise további részében ő volt a főcelebráns. A liturgia végén, már a Mária-oltár előtt, a Kaposvári Egyházmegye második főpásztora a Szűzanya oltalmába ajánlotta egyházmegyéjét.


Varga László első püspöki beszédében hálát adott a mennyei Atyának, aki kiválasztotta őt a szolgálatra, és hálát adott a Szentatyának a kinevezésért. Azt ígérte, folytatja elődje, Balás Béla 24 éves munkáját.

Varga László felszentelését (balról jobbra) Alberto Bottari de Castello, Erdő Péter és Balás Béla végezte (Fotó: Kaposvári Egyházmegye)

– Krisztus-központú egyházat, papságot, kereszténységet szeretnék – mondta az új főpásztor. – A püspöki címeremben egy megtört ostya és egy megtört ember látható, valamint egy szó: irgalom. Miért? A kezdetek egyházában mindez még egységben volt: az Eucharisztia ünnepléséhez hozzátartozott a szegényekben jelen lévő Krisztus szolgálata. A kettőt, az Oltáriszentséget és a testvér szentségét az irgalom kapcsolja össze. Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol az isteni irgalmasság egyre több helyre eljut rajtunk keresztül, elérve a legszegényebbeket is. Ennek érdekében szeretném elindítani az irgalmasság házait.

Varga László 1956-ban született, 1982. április 17-én szentelték pappá. Szolgált káplánként Várpalotán, majd plébánosként Somogysámsonban és a kaposvári Szent Imre-templomban. Később a kaposvári egyházmegye irodaigazgatója, majd 2013-tól általános helynöke volt, egészen püspöki kinevezéséig, amelyről a Szentatya március 25-én döntött. A Kaposvári Egyházmegyében – amelynek része Nagykanizsa és Dél-Zala is – 157 plébánián száz plébános végez lelkipásztori szolgálatot, akiknek nevében Somos László esperes-plébános köszöntötte az új püspököt, akinek szolgálatára Isten bőséges áldását kérte, és azt, hogy a Szentlélek vezesse őt.

– Jó, hogy vagy, jó, hogy te vagy a kaposvári megyéspüspök! – mondta köszöntőjében Somos László, s erős hitet, sok humort kívánt Varga Lászlónak.

Kapcsolódó Cikkek