EUR: 354,88 Ft
CHF: 332,86 Ft
2020. július 14., kedd
Örs, Stella

Egyéb Érd

Emlékeket keresnek

Helytörténeti pályázatot hirdet a Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Érdhez kötődők számára írt ki pályázatot a Csuka Zoltán Városi Könyvtár. A téma helytörténet, és részt vehetnek egyének, csoportok egyaránt, életkortól függetlenül. A pályázat hátteréről, a kiírás indítékairól a Lokál Extra munkatársát Nida Judit, a könyvtár igazgatóhelyettese tájékoztatta.


– Milyen céllal írták ki a pályázatot?

– Célunk a könyvtár helyismereti gyűjteményének gyarapítása. Írásos, képi vagy hanganyagokat várunk, amelyek lehetővé teszik településünk történetének részletesebb megismerését. Ezek lehetnek könyvek, iratok, visszaemlékezések, régi fotók, képeslapok, esetleg videó- vagy magnófelvételek.


– A könyvtárnak már van egy meglehetősen terjedelmes helyismereti állománya. A meglévő anyagokra építve kívánják továbbfejleszteni a gyűjteményt, vagy más irányokat is kijelölnek?

Minden napszakban érkeznek érdeklődők a könyvtárba

– Valóban, már a hatvanas évek végétől, a helyi községtörténeti krónikák megírásával kezdődött ez a gyűjtőmunka. Nemcsak Érdről szóló könyvek, kéziratok, újságok találhatók meg, hanem például olyan térképek, prospektusok az 1930-as évekből, amelyek gróf Károlyi Imre parcellázásakor készültek. Értékesek és sok információt hordoznak az úgynevezett aprónyomtatványok is, a meghívók, szórólapok, reklámok, politikai kiadványok, fényképek, de most, mint a kiírásban is közzétettük, másfajta anyagokat is várunk.

Nida Judit igazgatóhelyettes: December 31-ig várjuk a pályamunkákat

– Ezek az összegyűjtött anyagok mennyire hozzáférhetők a nagyközönség számára?

– A gyűjtemény dokumentumai helyben használhatók könyvtárunkban, honlapunk katalógusa segítségével lehet távolról is tájékozódni azok adatairól, meglétéről. Honlapunkon keresztül azonban számos anyag digitalizált formában az interneten keresztül is elérhető, például képeslapok, folyóiratok egyes évfolyamai. A feltöltött anyag folyamatosan bővül.

– Visszatérve a pályázatra: elsősorban milyen anyagokra számítanak?

Korabeli lapok első számának első oldala 1929-ből, és…

…1931-ből (a könyvtár gyűjteményéből)
Fotók: www.csukalib.hu

– Tulajdonképpen bármire, amivel bővíthetjük a gyűjteményünket és ezáltal településünk múltját gazdagabban mutathatjuk be. Családtörténeteket várunk, mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi tevékenységekhez fűződő anyagokat, üzletek, kisiparosok működésének képi és írásos dokumentumait. Kiemelten várjuk az 1945 és 1970 között keletkezett anyagokat. Számítunk sporttal, kulturális élettel foglalkozó írásokra, képekre is, és olyan helyi nevezetességeket bemutató grafikákra, metszetekre, leírásokra is, amelyek már nem léteznek.

– Milyen határidőre várják a pályamunkákat?

– A beküldési határidő 2017. december 31., és természetesen a legsikeresebb pályamunkák készítői jutalomban részesülnek. További felvilágosítást pályázatunkról könyvtárunk elérhetőségein kaphatnak az érdeklődők.

Címkék

Kapcsolódó Cikkek