2018. február 20., kedd
Aladár, Álmos

Egyéb Zalaegerszeg

Zöld Zala-part

Zalaegerszeg városa a nevét adó folyó és holtág revitalizációját tűzte ki célul a Zöld-Zala projekt keretében. A Zala völgye a város életében egészen a 60-as évek vízügyi rendezéséig élő szerepet játszott.

A Zala folyó mai medre a város ütőerétől gyalogos értelemben messze, a vasútpálya mögött található. A rétek az iparterületek mögé, a sportpályák és a vasút közé szorultak, a városszéli elhanyagolt területek közé tartoznak, amit a ma város maradék területként hasznosít. A Zala kanyarjait levágták, a holt medrek azóta is üresen – talajvízzel, esővízzel – részben telítve állnak. Akkor mi a megoldás? Tegyük élhetővé! – gondolta a városvezetés.


fotók:Zalaegerszeg

A helyi zöldfelületek közül kiemelendő az Olai vasútállomás, a vasúti sín és a Belső elkerülő út közé ékelődő háromszög alakú terület, mely most is városi parkként működik, beállt faállományával. A terület egy részét a kutyaiskola bekerítette, átmenetileg hasznosítja. A patakmedrek menti fasorok és vízparti növényzet adja a területek jellegét, ezeken kívül nagy összefüggő rétfelületek majdnem teljesen sík felülettel a jellemzők, melyek kaszálóként hasznosítottak. A zöldfelületi tervezés alapkoncepciója az új rekreációs funkciók kialakítása és a tervezett vízfelületek, az új feltáró sétányok, építmények tájba illesztése, növényzettel történő természetközelibbé tétele. A jelenlegi növényállomány alapvetően megtartandó, csak olyan esetekben történik fakivágás, ahol ezt a fa egészségi állapota indokolja, illetve a vízrendezési burkolatkialakítás vonalvezetése ezt megkívánja. Kiemelt szempont az új létesítmények kialakításánál, hogy a jelenlegi állomány minél inkább megmaradjon. Cserjék ültetése minimális helyszínen javasolt, hogy a terület minél szellősebb és átláthatóbb legyen, elsősorban a déli határon a meglévő keretező nyírfasor és az alatta húzódó vegyes cserjeállomány pótlásaként, illetve az északi határon a villanyvezeték alatti területen. A patakmederből és az ütéscsillapító burkolatok alól kikerülő föld egy része a tervezési terület keleti oldalán hét dombocska formájában kerül vissza. Az első dombra egy Z betű kerülne, mintegy fogadó motívumként.

Arra tesz kísérletet a ZöldZALApart projekt, hogy a beékelődő zöldterületek gyalogoshálózatokkal való beszövésével egy olyan mintát adjon a településrészek közötti területek kezelésére, mely hosszú távon irányadó lehet. A terv a Zalával párhuzamos, a vasúttól délre fekvő felhagyott holt medrek újraélesztésével, vízzel való megtöltésével számol. Ezen vízfolyás az árvízi ingadozásoktól mentes, jól hasznosítható patakággá válhat. A zöldhálózatok fejlesztésével a településszerkezet gyalogos és kerékpáros kapcsolatai is javulnak. Ez a környezet megőrzése érdekében pozitívan hat, hiszen a környezetkímélő közlekedési formákat ösztönzi. A sporttevékenységeket, rekreációs tevékenységeket ösztönző zöld sétány a lakosok egészségi állapotát javítja, a terület megismerésével, bejárhatóságával a természeti környezet megismerését megkedvelését segíti, a természeti értékek megismerése ösztönzi azok megőrzését.


Kevés város rendelkezik egy olyan vizekkel gazdagított zöldtengellyel, mely a város tengelyével párhuzamosan halad elérhető gyalogos távolságban. A víz közelsége az életminőséget javítja. A fejlesztést a víz Ó-Zala-mederbe való beterelésével, az egykori meder felélesztésével, a tengely újraélesztésével kívánják megvalósítani.

Címkék

Kapcsolódó Cikkek