2019. január 18., péntek
Piroska

Egyéb I.kerület

Évszázados hagyományok a hitre és tudásra nevelésben

A 2017-es év a piarista rend többszörös jubileumának éve. 400 évvel ezelőtt, 1617-ben hagyta jóvá V. Pál pápa a szegény sorsú gyermekek tanítására, teljesebb életre nevelésére vállalkozó szerzetesrend alapítását, s az alapító Kalazanci Szent Józsefet 250 éve, 1767-ben emelték a szentek sorába.

Ugyancsak idén, 2017-ben ünneplik a budapesti Piarista Gimnázium alapításának 300 éves évfordulóját is. Ebből az alkalomból Hitre, tudásra – A piaristák és a magyar művelődés címmel látható kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban a Budai Várban. A kiállításhoz kapcsolódóan családi napot is tartanak november 25-én 10-től 14 óráig.


A Budapesti Történeti Múzeumban a jövő év február 25-ig látható kiállítás azt mutatja be, hogy a piaristák négy évszázad során mivel gazdagították a magyar művelődést a tudomány, a művészetek és a vallás különböző területein. Magyarországon 1666-ban jött létre első iskolájuk. Szolgálatuk azóta is a kor és az élet kihívásaihoz igazodik. Úttörői voltak például a magyar nyelvű középiskolai tanításnak, a matematika, a fizika és az informatika oktatásának és a cserkészetnek is.

A jubileumi Hitre, tudásra kiállítást február végéig láthatjuk a Vármúzeumban (Fotó: Keresztesi Balázs)

Mindebben kiemelkedik a rend pesti iskolája, amelyet a városi tanács alapított 1717-ben. A régi piarista ház a város egyik legrégibb szellemi központja volt. A kopott falú, majd 1917-re új palotába költöző gimnázium padjaiból kiváló költők, tudósok és államférfiak kerültek ki Vörösmarty Mihálytól Pilinszky Jánosig, Eötvös Lorándtól Oláh Györgyig és Teleki Páltól Antall Józsefig.


Dr. Koltai András történész, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője, a kiállítás kurátora szerint a piaristák hivatása a jövőre irányult és irányul ma is azáltal, hogy a piarista iskolák a jövő társadalmának tagjait nevelték és nevelik hitre és tudásra.

– A tanítás sajátossága azonban, hogy nem fókuszálhat csupán a jövőre, hiszen a lényege éppen az előző generációk által megszerzett és vallott hit és a fölhalmozott tudás átadása.

A kiállításhoz egy 600 oldalas, impozáns képekkel gazdagon illusztrált katalógus is készült a Budapesti Történeti Múzeum fotós szakemberei, Bakos Ágnes és Tihanyi Bence közreműködésével.

 

A tárlatról bővebben a https://piarista.hu/hitre-tudásra oldalon tájékozódhatunk.

Témák a kiállításról

A piaristák színes világát fölidéző, általuk készített, megrendelt vagy összegyűjtött tárgyak is sokszínűek, választékuk a középkori kódexektől a modern bábokig terjed. A kiállításon a magyar piaristák műveltségét szépséges liturgikus tárgyak, eddig kevesek által látott festmények és rajzok, különleges könyvek, kéziratok, órák és modellek mutatják be.

1. Templom (Kalazanci Szent József, a rendalapító) | 2. Iskola | 3. Fizikaszertár (Fizika és matematika) | 4. Természetrajzi szertár (Utazások, földrajz, biológia) | 5. Történelmi tár (Régészet és történetírás) | 6. Sekrestye (Szentségek és csodák) | 7. Oratórium (Hittudomány és hitoktatás) | 8. Rajzterem (Műgyűjtés, festészet, rajz) | 9. Kórus (Ének és zene) | 10. Íróasztal (Költészet és irodalom) | 11. Rendházon kívül (Közéleti szerepvállalás | 12. Rendház (Szerzetesi élet) | 13. Színház | 14. Csónakház (Cserkészet és vízi élet) | 15. Társalgó (Humor) | 16. Tervtár (Építészet) | 17. Piarista utca (A pesti piarista házak)

Kapcsolódó Cikkek

  • Ön is segíthet a beteg édesapán!

    Ön is segíthet a beteg édesapán!

    Tomek Zoltán élete csatáját vívja. Ismét. A Nyíregyháza Spartacus szurkolójának megsegítésére árverés indult: egy olyan Szpari felsőre lehet licitálni, melyet válogatott labdarúgók írtak alá – olvasható a nyíregyházi focicsapat hivatalos facebook oldalán.

  • Kibérelhető a civil ház

    Kibérelhető a civil ház

    Megújult a kerületi önkormányzat Civilháza – volt Corvini Domini épülete – a Táncsics utca 10. szám alatt. A felújítás költsége közel 35 millió forint. Az épület felújítása kívül-belül a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkáját dicséri.