EUR: 350,44 Ft
CHF: 330,52 Ft
2020. május 25., hétfő
Orbán

Egyéb Nagykanizsa

Páratlan plakát

Különleges, a zalai igazságszolgáltatás hőskoráról tanúskodó dokumentumot mutatott be a közelmúltban a megyei törvényszék az igazságszolgáltatás európai napja alkalmából. Az „ügyfél-tájékoztató” plakát a bíróság 1872-es szervezeti rendszeréről tanúskodik.

A magyar bírósági szervezet állami, szabályozott kialakítása az 1700-as években, Mária Terézia uralkodása alatt indult meg, a folyamatot pedig felgyorsította reformkor. A korszerű honi igazságszolgáltatás alapjait egy 1869-es törvény teremtette meg, amely a hatalommegosztás montesquieu-i elvén nyugodott, miszerint a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató hatalom elkülönül egymástól. Akkoriban az ítélkezés Magyarországon – vagyis a Monarchiában – a király nevében történt, a koronás fő nevezte ki a bírákat is.


– A Zala megyei bíróságtörténet kivételesen ritka dokumentuma került elő a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárában – bocsátja előre dr. Beznicza Árpád, a törvényszék sajtószóvivője. A Zalavári Apátság házi levéltárának iratait feldolgozva bukkantak rá a levéltári dolgozók egy 1872-ből származó információs plakátra, amely az önálló bírósági szervezetrendszer működésének kezdetével, sőt a legelső napjaival hozható kapcsolatba.

– Az információs kiadvány nyilvánvalóan a jogkereső közönség tájékoztatásának szándékával, állami megrendelésre készült Thaly Rozália zalaegerszegi nyomdájában – fogalmaz. – Célja az volt, hogy informálja a megye lakosságát az újonnan létrehozott, független bírósági szervezet felállásáról, s bemutassa, hol és milyen bíróságok jöttek létre, kik a törvényes bírák, kik dolgoznak a bíróságokon, valamint tájékoztatást adjon arról is, hogy az egyes települések melyik bíróság illetékességébe tartoznak. Az irat különlegessége továbbá, hogy tételesen felsorolja valamennyi, 1872-ben létezett zalai települést, értelemszerűen az akkori elnevezéssel és írásmóddal, így egyben településtörténeti jelentőséggel is bír.


A bírósági tájékoztató plakátból valószínűleg ez az egyetlen példány maradt fenn (Fotó: Zalaegerszegi Törvényszék)

A bírósági „ügyfél-tájékoztatás” alighanem legkorábbi dokumentumát a törvényszékek elnökei valamennyi törvényhatóság jegyzőségéhez, az állami és az egyházi hivatalokhoz, illetve intézményekhez is eljuttatták, azzal az instrukcióval, hogy nyilvánosan függesszék ki, így annak tartalma a nagyközönség számára megismerhetővé váljék.

– Jelenlegi ismereteink szerint csupán egyetlen példány létezik a modern kori zalai bírósági szervezetrendszer létrejöttéhez köthető információs plakátból – folytatja dr. Beznicza Árpád –, amelyik a Zalavári Apátság házi levéltárában maradt fenn. Feltehető, hogy valamely okból azt ott nem tették közszemlére, hanem egyszerűen az irattárba helyezték, ez a plakát tehát valószínűleg nem töltötte be rendeltetését, viszont éppen emiatt maradhatott fenn az akkori idők páratlan dokumentumaként.

A plakát azért is különleges, mert olyan megyei bírósági struktúrát mutat be, amely csak nagyon rövid ideig létezett. Zala megyében ugyanis csupán 1872. január 1. és 1875. szeptember 30. közt volt érvényben a plakáton megjelölt modell, amelyben három törvényszék és nyolc járásbíróság működött.

Kapcsolódó Cikkek

  • Elektromos autógyár Ózdon?

    Egy potenciális ózdi befektetőjelölttel tárgyalt a napokban Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője valamint a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának dékánja az elektromos autógyártás jelenéről és jövőjéről.

  • Meg kell menteni az egri vízilabdát!

    Meg kell menteni az egri vízilabdát!

    Égető szükség lenne arra a 68 millió forintra, amit a közgyűlés megszavazott, de a hivatal lapzártánkkor még nem utalt át az Egri Vízilabda Kft-nek.