2019. március 19., kedd
József, Bánk

Egyéb Sopron

Németh Attila atya tizenöt éve szolgál Sopronban

Sopronért emlékéremmel tüntették ki Németh Attila atyát a közelmúltban. A Sopron-Kertváros plébánia plébánosa pontosan 15 éve szolgál Sopronban. Attila atya szerint Bánfalva nagy előnye, hogy még ma is megvan a jó értelemben vett falusi jellege és összetartó ereje.

– Hogy fogadta a kitüntetést?
– Tulajdonképpen meglepetésként ért, mert csak nem sokkal a díjátadó előtt tudtam meg, mondhatni az újságból. Mindenesetre minden kitüntetés jólesik az embernek. Különösen, ha észreveszik a fáradozását. Így nagy tisztelettel és köszönettel vettem át a polgármestertől az oklevelet és az emlékérmet.


Attila atyát Sopronért emlékéremmel tüntette ki a város
Fotó: Kóczán Izabella

– A papi szolgálat önmagában egy figyelemre méltó hivatás. Elgondolkodott azon, miért ön kapta a díjat?
– Bizonyos szempontból az befolyásolhatta a döntést, hogy papi szolgálatom ötvenedik évfordulóját ünnepelhettem 2017-ben. Emellett talán egy összegzés is van benne, hiszen tizenöt éve kerültem ide, Bánfalvára, azóta vagyok Sopronban.
– Milyen közösség alakult ki Bánfalván?
– Be kell vallanom, kicsit nehéz szívvel jöttem el az előző helyemről, Győr-Szabadhegyről harminc év után. Viszont megtapasztaltam az itteni hívők ragaszkodását és szeretetét. Az elmúlt években átéltem, ahogy növekedett Sopron lakossága, így az Ágfalvi úti lakóparkba is sokan költöztek, ezáltal a feladataim bővültek. Örömmel szolgálom itt is az Urat.

Attila atya szerint fontos meglátni mindenben a jót
Fotó: Kóczán Izabella

– Mennyire összetartó a közösség, mitől szerethető Bánfalva?
– Bánfalva a maga jellegével rendkívül barátságos hely. Az ide érkező emberek is megsejtenek sok mindent a hangulatából. Bánfalva egyik értékének azt tartom, hogy még megvan a jó értelemben vett falu jellege, az itt élők összetartó ereje. Nagy előnye, hogy Sopron városhoz tartozik, de mégis ha hazajövünk Bánfalvára, nyugodt környezetbe térhetünk haza.
– Mit emelne ki az elmúlt öt évtizedből, amióta pappá szentelték?
– Kiemelni kicsit nehéz bármit is. Igazából azt tartottam mindig is szem előtt, hogy az Urat szolgáljam az emberekben. Mindig is az Úr Jézushoz akartam közelebb vinni őket. A megbékélést, a békét és a szeretetet tartom a legfontosabbnak. Vegyük észre, amit a mindennapokban is megláthatunk. Igaz, a mai világ gyakran a rosszat közvetíti, ugyanakkor sok jó van az emberi szívekben, a világban. Vegyük észre a Jó Isten szelíd, gondviselő jóságát.
– A mostani fiataloknak, gyermekes családoknak mit üzen?
– Lássák meg a szépet és a jót. Ne engedjék, hogy eluralkodjék rajtuk a pesszimista szemléletmód vagy a beletörődés. A gyerekek nevelésében lássák meg a jövőjüket a szülők, és minden otthon legyen olyan, ahova szívesen mennek haza. Ahol éppen hitvestársuk, gyermekeik szeretetében megfürödve tudják a mindennapok harcait, a kenyérkereset gondjait letenni és az élet értelmét meglátni.


Bánfalvának a mai napig megvan a falusi jellege, összetartó ereje
Fotó: Kóczán Izabella

A Sopronért Emlékéremmel kitüntetett Németh Attila atya 15 éve került Bánfalvára, a Kertvárosi Plébániához.

 

Németh Attila atya tavaly ünnepelte aranymiséjét: 2017-ben volt, hogy ötven éve pappá szentelték. A jeles évforduló alkalmából Ferenc pápától kapott áldást.

Kapcsolódó Cikkek