2020. január 28., kedd
Károly, Karola

Egyéb Ózd

A te kereszted előtt…

Hosszú és fáradságos útra indultunk el néhány héttel ezelőtt, hogy felkészüljünk a húsvétra. A nagyböjt olyan, mint egy hosszú lelki zarándoklat, amelyet nem lehet busszal vagy autóval végigjárni, hanem csak lemondással, bűnbánattal, megbocsátással, önmegtagadással.

Az egyház segítségünkre van, hogy ezt az utat minél eredményesebben járjuk végig. Ezen az úton kísért bennünket gondolataival is Atanáz püspök atya, a Miskolci Egyházmegye vezetője, akivel közösen végeztük az előszenteltek liturgiáját, a bűnbánat szertartását.


Fotó: Lokál
 Atanáz püspök úr az ózdi híveket tisztelte meg látogatásával

Zarándokolni csak az tud igazán, aki látja a végcélt is, aki tudja, hogy hová megy. Ezért van az, hogy a nagyböjt felénél, amikor az ember talán már lankad a böjtölésben, a keresztet állítja elénk keleti egyházunk, hogy abból merítsünk erőt.

Fotó: Lokál
 A szentáldozás pillanatai

 

Különös, érthetetlen dolog ez, ugyanakkor megrendítő is. Felnézni a keresztre, leborulni előtte. Azt hiszem, a keresztény embernek életre szóló feladata az, hogy megértse, mit is jelent a kereszt az életünkben. Ott van mindenhol, amerre csak járunk. Ott van a házainkban, ott van az utak mentén, a templomok tornyain, ott van az életünkben, de nagyon sokan mégsem értik, mit jelent igazából. Soha nem értettem és ma sem értem azokat az embereket, akik a keresztet, a szenvedést úgy állítják be, mint valami szükséges jót. A megváltást pedig mint a szenvedés eredményét. Mintha a keresztény élet akkor lenne teljes és Istennek tetsző, ha nehéz. Aki a nagyböjtöt úgy fogja fel, mint a szenvedésre való felkészülést, az talán megértheti a nagypénteki eseményeket, de soha nem értheti meg a húsvétot, a feltámadás örömét, a másokért felajánlott szenvedés értékét.


Fotó: lokál
Szenttáldozás Ózdon Atanáz püspök úrral

 

 

A te kereszted előtt leborulunk, urunk, és a te feltámadásodat dicsőítjük! – énekeljük templomunkban. Hát hajoljunk meg mindannyian az előtt a Krisztus előtt, aki fel tudta ajánlani az emberekért az Ő szenvedését, és megmutatta nekünk, hogy az Igazság keresése és megtalálása a legfontosabb feladat az ember életében. Így nézzük ezentúl életünk keresztjeit, így készüljünk a húsvétra, hogy megtaláljuk az igazságot, ami a feltámadt Krisztusban van elrejtve számunkra.

Bodnár Dániel
görögkatolikus parókus

Kapcsolódó Cikkek