2018. október 22., hétfő
Előd

Egyéb Zalaegerszeg

Cool-Túra projekt

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ február 1. napján megkezdte a Cool-Túra című projektjének megvalósítását, amelyhez sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz. A  projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 24,86 millió forint támogatás segítségével.

A fejlesztés elsődleges célja, hogy az intézmény iskolán kívüli színtérként kapcsolatot teremtsen a köznevelés egyes szintjei, illetve az élethosszig tartó tanulás formái között, s a programok során a tanulók magas szintű kompetenciafejlesztésben részesülhessenek. A program egyúttal fontos hidat képez a partner köznevelési intézmények pedagógiai céljai s a Keresztury Városi Művelődési Központ intézményi céljai között.


A programok három féléven keresztül valósulnak meg változatos helyszíneken, a foglalkozás profiljához illeszkedő intézményegységben egy nevelési és hat oktatási intézmény bevonásával. A fejlesztéssel kapcsolatos, kötelezően biztosítandó tevékenységek a következő feladatok köré csoportosulnak: drámapedagógiai heti szakkör, drámapedagógiai témanapok nevelési és oktatási intézményekben egyaránt, kulturális óra – vizuális művészetek, zenei foglalkozássorozat, hagyományőrző és kézműves témahetek, továbbá kulturális és honismereti vetélkedők.

A projekt során a tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységeken részt vevő gyerekek száma várhatóan 513 fő, megvalósulásának tervezett ideje: 2018. február 1.–2019. július 31.

Kapcsolódó Cikkek