2019. március 23., szombat
Emőke

Belföld

Szeptemberben kezdődik a Lánchíd felújítása

Szeptemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd felújítási munkálatai és várhatóan 2021. június végére fejeződnek be.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán 20 igen szavazattal 1 nem ellenében és 8 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Lánchíd és a 2-es villamos alagútjának rekonstrukciójára vonatkozó megvalósítási megállapodás módosítását.
A Lánchíd felújítása tartalmazza a közúti pályalemez és a járdakonzolok teljes elbontását és újjáépítését, valamint a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió elleni védelmét. Továbbá a gyalogoskorlátok műemléki felújítását, a kőfelületek javítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás korszerűsítését, a Duna-meder szükség szerinti rendezését, a hídfőkben lévő gyalogos-aluljárók szélesített átépítését, a hídfő lépcsőinek átépítését, a hídfők helyiségeinek felújítását és lehetőség szerinti hasznosítását.
A hídtest felújítása mellett szükséges elvégezni a pesti hídfő alatti aluljáró újjáépítését is. Ez csak a Lánchíd forgalmának teljes kizárása mellett lehetséges, ezért célszerű összehangolni a híd felújításával.
A rekonstrukció költsége több mint bruttó 16 milliárd forint.
Mint az elfogadott javaslatban olvasható, a Lánchíd felújításához kapcsolódik a várhegyi alagút és a Clark Adám tér felújítása is, de ez – második ütemként – csak a későbbi években, a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén történik majd meg.


A Széchenyi lánchíd a legrégebbi Duna-híd Budapesten. Építését gróf Széchenyi István kezdeményezte és finanszírozását báró Sina György szervezte. A munkálatok 1839-ben kezdődtek, a kész hidat 1849. november 20-án avatta fel Haynau. Tervezője az angol William Tierney Clark.

A hidat a II. világháború végén a visszavonuló német hadsereg maga mögött felrobbantotta. Az újjáépített, némileg kiszélesített átkelőt első felavatásának 100. évfordulóján nyitották meg ismét. Legutóbb 1986–1988-ban újították fel.


Az akkori városvezetés már 2002-ben jelezte egy újabb, még teljesebb felújítás szükségességét. Egy 2011-ben elvégzett felülvizsgálat szerint időszerűvé vált a Lánchíd, a Clark Ádám tér és a Váralagút teljes rekonstrukciója. Az első ütem megvalósításáról született most döntés.

Kapcsolódó Cikkek