EUR: 323,94 Ft
CHF: 287,64 Ft
2018. szeptember 22., szombat
Móric

Egyéb Békéscsaba

Az időjárás okozta károkra is van megoldás

Az utóbbi hetek kedvezőtlen időjárása a mezőgazdaságban is aktuálissá tette a kérdést, mit tehet a gazdálkodó, ha objektív okok miatt nem tudja teljesíteni az agrártámogatási feltételeket. A kérdésről Magyarné dr. Knap Diána, a Békés Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője tájékoztatott.

Ha belvíz vagy más elháríthatatlan külső ok miatt a támogatási feltétel ideiglenesen nem teljesíthető, akkor a termelő a vis maior bejelentéssel mentesülhet a jogkövetkezmények alól. A Magyar Államkincstár vis maiorként ismer el olyan, igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani. A legjellemzőbb vis maior esetek az ügyfél halála, hosszú távú munkaképtelensége, a földterületet sújtó természeti csapás és szélsőséges időjárási körülmény (például: szélvihar, aszály, belvíz, felhőszakadás, fagykár, jégeső), az állatállomány megbetegedése, a gazda odafigyelése ellenére az állatállomány egészének vagy egy részének elhullása, leölése. Ahhoz, hogy a támogatási kérelmet érintően bekövetkezett vis maior esemény az eljárás során figyelembe vehető legyen, a gazdálkodónak jeleznie kell azt a kincstár felé.


A vis maior bejelentést az esemény bekövetkezésétől számított 21 napon belül, termesztett növénykultúra érintettsége esetén a betakarítást megelőző 15 napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell megtenni. A bejelentés javasolt időpontja, amikor már biztosan megállapítható, hogy kipusztult a növénykultúra, vagy már bizonyos, hogy nem vethető el a tervezett növény, illetve nem kétséges, hogy a vis maior esemény a terület megfelelő kultúraállapotban tartását biztosan akadályozza.

A vis maior bekövetkezésre vonatkozó bejelentést és az igazoló dokumentumokat ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton kell benyújtani, a Magyar Államkincstár honlapján elérhető erre szolgáló elektronikus felületen. A vis maior rendeletben meghatározott, a bejelentés alapját képező eseményeket hitelt érdemlő módon kell igazolni, amely igazolást a vis maior bejelentéshez elektronikusan mellékelni szükséges. Szélsőséges időjárási körülmény, vis maior esemény bejelentéséhez nem szükséges igazoló dokumentum csatolása, mert a kincstár az esemény bekövetkezésének tényéről szakhatósági állásfoglalást kér az erre illetékes hivataltól.


Békés megyében 2017-ben vis maior bejelentések döntő többségében (84 százalék) szélsőséges időjárási körülmények miatt születtek, amely kérelmek megközelítőleg fele aszálykárra, egyharmada belvízkárra vonatkozott, továbbá néhány jégkár- és fagykárbejelentés is érkezett – tudtuk meg a főosztályvezetőtől.

Kapcsolódó Cikkek

 • Meghalt Kulcsár Győző, a nemzet sportolója

  Meghalt Kulcsár Győző, a nemzet sportolója

  Szerda este hetvenhét éves korában elhunyt Kulcsár Győző négyszeres olimpiai bajnok párbajtőröző. Csapatban háromszoros világbajnok, továbbá két világbajnoki ezüst- és négy bronzérem tulajdonosa, valamint többszörös országos bajnok.

 • Egy elfelejtett hadjárat története

  Egy elfelejtett hadjárat története

  1968. augusztus 20-áról 21-ére virradó éjszaka a Varsói szerződés négy tagállama – Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária és Magyarország – megszállta a szintén szövetséges Csehszlovákia területét.

 • Fesztivál fesztivál hátán

  Fesztivál fesztivál hátán

  Javában dübörög a Jameson CineFest nemzetközi filmfesztivál, de a muzsika kedvelői sem unatkoznak ebben az időszakban. Múlt hétvégén zajlott az Utcazenei Fesztivál, ahol élő zenés programokkal várták az érdeklődőket, és ahol többek között a Vahúr csodát lát együttes szórakoztatta a közönséget.