2020. május 26., kedd
Evelin, Fülöp

Egyéb Sopron

75 éves a soproni Szent István-templom

A közelmúltban ünnepelték a soproni Szent István-templom felszentelésének 75. évfordulóját. Az akkori eseményekbe, a templomépítés előzményeibe is beavatja az olvasókat Böcskei Győző plébános.

Győző atya örömét fejezte ki, hogy egy hétvége alatt ezren is részt vesznek a szentmiséken
Fotó: Kóczán Bálint

– Amikor a történelem legvéresebb háborúja dúl szerte a világon, akkor a templomépítés egész története is azt mondja, hogy a jó Isten különös szeretettel intézheti Magyarországnak és szűkebb hazánknak, Sopronnak a sorsát, mert ilyen felzaklatott időben templomot építhettek az Úrnak – kezdte Böcskei Győző plébános, amikor a templom felszenteléséről kérdeztük. Szeptember 8-án ugyanis épp 75 éve volt, hogy dr. báró Apor Vilmos győri megyéspüspök felszentelte a Szent István-templomot.
– Az akkori emberek megértették a nagy igazságot: az emberi léleknek békére van szüksége. Ezért még 1932-ben a Katolikus Konvent meghozta a határozatot, hogy új templomokat kell építeni, új plébániákat kell létesíteni – folytatta Győző atya.


A templom néhány évtizede így mutatott
Fotó: Szent István Plébánia

A megszépült templom így néz ki ma
Fotó: Kóczán Bálint

Megvitatták, hol kell hamarabb megkezdeni az építkezést: a vasúton túl, avagy innen, a nyugati, a déli, vagy a keleti részen. Végül úgy határoztak, hogy a legsürgősebben a keleti városrész ügyét kell megoldani. Ott a legnagyobb a szegénység, az anyagi és erkölcsi nyomor.
– A templomot Szent Erzsébet tiszteletére szánták. Közbejött azonban Szent István jubileumi éve, amikor a Katolikus Konvent kimondta az ünnepélyes határozatot, hogy Szent István király tiszteletére szentelik az építendő templomot – folytatta a lelkipásztor.
Körmendy Nándor budapesti építészmérnök Somogyi Antal akkori győri teológiai tanár elgondolása alapján elkészítette első díjnyertes terveit egy modern, sokaknak szokatlan formájú, de gyakorlatias beosztású templomról.
1940. június 30-án Papp Kálmán városplébános ünnepélyes keretek között elhelyezte az alapkövet, majd 1943. január elsejével hivatalosan is megindult a Szent István-lelkészség működése. Ez év tavaszán az oszlopokat beburkolták sárga műkővel, nyáron pedig elkészültek a padok, amelyek a szentelés után kerültek a templomba.

A templom belső tere is impozáns látványt nyújt
Fotó: Kóczán Bálint

Győző atya elmondta, hogy 75 év történelmi távlatban nem hosszú idő, de számos esemény zajlott le a világban. A plébános örül annak, hogy a változó körülmények között mindig sokan voltak, akik fontosnak tartották a templomot és munkájukkal, adományaikkal, imádságos jelenlétükkel széppé, élővé tették ezt az istenházát.
– Istennek legyen hála, hogy ebből a Szent Istvános közösségből többen választották a papi hivatást, jelenleg nyolc olyan pap van, akiket megköszönünk az Úrnak (dr. Várszegi Asztrik OSB, Marton József OSB, Msgr. Radó Tamás, dr. Reisner Ferenc, dr. Németh Gábor, Szarka Gábor, Kaposi Gábor, Holpár Balázs).
A jeles évforduló alkalmából dr. Veres András megyéspüspök kért áldást a templomra, illetve az óraszerkezetre is, amely a templom tornyát díszíti. Emellett kívül-belül megszépült az épületegység.


Győző atya tíz éve szolgál a plébánián, összetartó közösség alakult ki
Fotó: Kóczán Bálint

A templom az évfordulóra külső-belső felújításon esett át
Fotó: Kóczán Bálint

Kapcsolódó Cikkek

  • Elektromos autógyár Ózdon?

    Egy potenciális ózdi befektetőjelölttel tárgyalt a napokban Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője valamint a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának dékánja az elektromos autógyártás jelenéről és jövőjéről.

  • Meg kell menteni az egri vízilabdát!

    Meg kell menteni az egri vízilabdát!

    Égető szükség lenne arra a 68 millió forintra, amit a közgyűlés megszavazott, de a hivatal lapzártánkkor még nem utalt át az Egri Vízilabda Kft-nek.