EUR: 360,21 Ft
CHF: 340,18 Ft
2020. március 31., kedd
Árpád

Belföld

Ezt kell tudni a mezőgazdasági őstermelő járulékfizetéséről

Magyarországon jelenleg több, mint negyedmillióan dolgoznak mezőgazdasági őstermelőként, akiknek tudniuk kell, hogy egy őstermelő e jogviszonya alapján főszabályként akkor számít biztosítottnak a társadalombiztosítás rendszerében, ha a rá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 évet tesz ki.

A mezőgazdasági őstermelő a minimálbérnek (idén 138 ezer forintnak) megfelelő összeg után fizeti meg a 7% egészségbiztosítási járulékot (amelyből 4% a természetbeni és 3% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék), valamint a 10% nyugdíjjárulékot. Ettől eltérően az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot, az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20%-a után 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10% nyugdíjjárulékot fizet.


A 8 millió forintos bevételi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást. A havi járulékalap megállapításánál a tárgyévet megelőző évi bevétel 20%-ának egytizenketted részét kell figyelembe venni. (A bevételnek számító támogatást kizárólag a 8 millió forintos bevételi összeghatár számításánál kell figyelmen kívül hagyni, a járulékalap megállapításánál már figyelembe kell venni.)

A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a nyugdíjjárulékot, valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot az előzőekben meghatározott járulékalapnál (minimálbér, illetve a bevétel 20 százalékának egytizenketted része) magasabb összeg után fizeti meg. Az őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozhat a NAV-nak.


A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakra szól. Ettől eltérően az év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az adóévben először benyújtott járulékbevallásában nyilatkozhat a magasabb járulékalap választásáról. Ez a nyilatkozata a biztosítási kötelezettség első napjától az adóév végéig terjedő időszakra vonatkozik.

Az őstermelő természetesen jogosult a családi járulékkedvezmény igénybevételére, ha annak feltételei fennállnak. Az őstermelők a rájuk vonatkozó járulékfizetési szabályok további részleteiről a NAV honlapján elérhető 06. számú aktuális információs füzetből tájékozódhatnak.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek