EUR: 324,56 Ft
CHF: 298,73 Ft
2019. augusztus 19., hétfő
Huba

Belföld

Keresetek igazolása a nyugdíjbiztosítási adategyeztetés során

A gyorsabb ügyintézés érdekében a nyugdíjigénylés (vagy korábban a nyugdíjbiztosítási adategyeztetés) során célszerű mellékelni a nyugdíjjogosult birtokában lévő összes olyan iratot, amely a szolgálati ideje egyes időszakait és az akkori járulékalapot képező kereseteit igazolhatja.

Milyen okmányok fogadhatók el bizonyítékként? Amelyekből egyértelműen igazolható a biztosítási jogviszony fennállása és tartama, vagy az adott időszakban szerzett keresetek összege. Ilyen okirat lehet például:


– az 1998. január 1-jét megelőző felsőoktatási tanulmányi idő igazolására a leckekönyv (index), végbizonyítvány, oklevél (1998. január 1. után a felsőfokú nappali tanulmányok időtartama már nem számít szolgálati időnek az öregségi nyugdíj szempontjából),

–  a sor-, tartalékos-, vagy hivatásos katonai szolgálatban, polgári szolgálatban eltöltött idő igazolására katonakönyv vagy a Magyar Honvédség által kiállított igazolás, valamint a fegyveres rendvédelmi szerv igazolása a hivatásos vagy továbbszolgáló állományban töltött idő igazolására,


–  ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány,

– mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagkönyv,

– egyházi igazolás az egyházi személyként, szerzetesrendi tagként, diakonissza nővérként szerzett szolgálati idő igazolására,

– munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerződés az egyéb, a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő egyéb szolgálati idők igazolására,

– az 1997. december 31-ét követő időszakra szóló, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,

–  a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okirat, és így tovább.

Ha a nyugdíjhatóság számára a fenti igazolások és a szükséges eljárások lefolytatása után sem látszik egyértelműen bizonyítottnak, hogy egy adott időszak szolgálati időnek minősül-e, illetőleg egy adott időszakban milyen kereseteket lehet figyelembe venni a nyugdíjszámításhoz, akkor a biztosított személyt nyilatkozattételre hívhatja fel, továbbá a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, szükség szerint helyszíni szemlét tarthat, vagy más bizonyítási eljárást folytathat le. A nyugdíjhatóság  a 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást is kezdeményezhet.

Ez utóbbi felhatalmazás egyben arra is utal, hogy az érintett magánszemélynek nincs lehetősége a NAV-tól utólagos adatigazolást kérni nyugdíjmegállapítási ügyekben, mert ezt a nyugdíjmegállapító hatóságnak kell megtennie, ha szükséges. (A NAV “Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2018” című tájékoztató füzete szerint nem kell adóigazolást kérni nyugdíjmegállapításhoz, mert adatszolgáltatás keretében a folyósító szerv megkeresésére történik az igazolás megküldése.)

Ha ezeket az igazolásokat akkor próbálja valaki beszerezni, amikor betöltötte a nyugdíjkorhatárát vagy egyébként igényelné az öregségi nyugdíját (a nők kedvezményes nyugdíját), akkor nagyon elhúzódhat a nyugdíjmegállapítás.  Ezért a nyugdíjtörvény elrendeli a hivatalból történő hatósági nyugdíjbiztosítási adategyeztetést. (Jelenleg az 1955-1959 években született évjáratok tagjaival a végéhez közeledik, az 1960-1964 között született évjáratok tagjaival megindult az adategyeztetés.) Emellett lehetőség van kérelemre történő adategyeztetésre is (ezt elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül lehet intézni) vagy arra is, hogy a TB nyilvántartásaiban szereplő adatokról hatósági bizonyítványt kérjünk – ez az eljárás szintén átalakul adategyeztetéssé, ha a nyilvántartásban szereplő adatok hiányosak vagy hibásak, és ezt bizonyítani tudjuk a fentebb felsorolt okiratokkal és módszerekkel.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek