EUR: 352,32 Ft
CHF: 333,81 Ft
2020. április 10., péntek
Zsolt

Egyéb Nagykanizsa

Levágta a pasa fejét?

Inkey Boldizsárról, a hajdani Pallin birtokosáról nevezték el a – már megrövidült nevű – városrész általános iskoláját. A nemes életútját méltatva többen is hangsúlyozták, akkor cselekszik helyesen egy közösség, amikor a jövőjét formálja, ha a múltban keres kapaszkodókat, olyan személyeket, akikre példaként tekinthet.

Pallinban pedig Inkey Boldizsár, az Inkey család pallini ágának őse ilyen személyiség. Édesapja, a zalai szolgabíró és alispán Inkey János szerezte meg a térség több települését, így Pallin mellett például Rigyácot, Petrit, Iharosberényt, Sormást, Újudvart, fiai pedig, halála után, elosztották a javakat, így került Pallin Boldizsárhoz, aki aztán felvirágoztatta a települést. Innen irányította birtokát, és sok más mellett ő állíttatta 1758-ban a kanizsai Szentháromság-szobrot is.


A névadó ünnepségen faültetéssel is tisztelegtek az Inkeyek előtt. Balról jobbra: Dénes Sándor polgármester, Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, Suhai Zsolt intézményvezető és Magyar Ferenc tankerületi igazgató (Fotó: Gergely Szilárd)

Testvére, Gáspár a katonai pályát választotta, 1756-ban a Dessewffy-ezred ezredese, később tábornoka volt. Ő alapította meg a família iharosberényi ágát.

Boldizsár Zala megye másod- és első alispánja volt, és királyi tanácsosi címmel is rendelkezett. Családjának hatalmas vagyont szerzett – amiből később sokat veszített –, volt birtoka például a mai Horvátországban is. Ám nemcsak uradalmával foglalkozott, hanem a közjót is szolgálta. A térségben például az ő adományaiból épült fel a rigyáci Szent Anna-templom, itt földet is adományozott, hogy benépesítse a falut. Zalaszentbalázson ő építtette a plébániatemplomot, Pallinban pedig kápolnát emeltetett.


Az Inkeyek címere is kifejező, ami a család nemzeti elkötelezettségére (is) utal. A pajzs kék udvarában hármas halmon ágaskodó koronás oroszlán látható, amely jobb első lábával buzogányt, a másikkal pedig levágott török fejet tart. A pajzs fölött páncélos kar szintén egy buzogányt fog, kiterjesztett sasszárnyak fölött.

A Honismeret című folyóirat egyik 1988-as számában, a család történetét kutatva, érdekes – a népi elbeszéléseken alapuló – történetet közölt az Inkeyek felemelkedéséről. E szerint a család őse a Somogy megyei Inkéről származott, és Pallinban volt sertéspásztor. A kondát őrizve összetalálkozott a kíséret nélkül sétálgató kanizsai pasával, s nem habozott: megtámadta és egy fejszével a fejét vette a töröknek. Zsákmányával a tarisznyájában pedig Bécsbe ment, ahol jutalmul nagy birtokot és magyar nemességet kapott. Egy másik változat szerint híres törökverő vitéz volt a család őse, aki párviadalban győzte le az egyik kanizsai főjanicsárt, s a királytól akkora birtokot kapott cserébe, amekkorát lóháton egy nap alatt be tudott járni.

Akármelyik történet is igaz, az Inkeyek büszkék voltak őseik törökkel szembeni helytállására, amire a családi címer is utal.

Kapcsolódó Cikkek