EUR: 345,00 Ft
CHF: 320,68 Ft
2020. augusztus 13., csütörtök
Ipoly

Egyéb Székesfehérvár

Mindenkiért egy-egy gyertya égjen!

Emberek, sírhalmok, egykor volt életek örömei, a ma bánata – halottak napja Fotó: ÖKK, Molnár Artúr

Hagyomány immár, hogy októberben, a halottak Napja előtt Poklosi Péter vezetésével sétát tehetnek a Hosszú temetőben a Székesfehérvár története iránt érdeklődők. A Városszépítő- és Védő Egyesület elnöke a sok mindenről mesélő síremlékek között járva ismertette az egykori elöljárók, nemesek és katonák élettörténetét, bemutatta a szervezetük munkáját, és kutatásaik eredményeit is.

A Hosszú temetőben olyan néhai neves közéleti személyiségek – egyházi személyek, polgármesterek, főrangú katonák, orvosok, rendőrkapitányok, ősi fehérvári családok generációinak tagjai – nyugszanak itt, akik sokat tettek a városért. A résztvevők az ő síremlékeiket, életútjukat ismerhették meg a sétán, ami egyben rendhagyó történelemóra is volt.


A mostani séta bejárta az egész Hosszú temetőt. Az érdeklődők megnézték a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred két hősi halált halt katonájának síremlékét és a Wünsch Béla síremlékére vésett feliratot: „Meghalt az Istenért és a hazáért.” Megálltak dr. Vízkelety Kálmán sebész főorvos és felesége igazán nem feltűnő, egyszerű síremlékénél is. – Amikor a háború a legszörnyűbb volt Székesfehérváron, ő volt az egyetlen orvos a kórházban, aki nem menekült el, mindenkit ő foltozott össze – ismertette a főorvos személyes „történelmét” Poklosi Péter.

Számos egyházi személy, egykori rendőrkapitány mellett a város történetírójaként számon tartott Lauschmann Gyula, valamint az egyik ’56-os fehérvári hős síremléke is itt található. A Hosszú temetőben nyugszik „Nagyságos Zlinszky István úr, »Fehér megye« alispánja, országos törvényszéki elnök is, akinek elhunytával kihalt nemesi családjuk utolsó férfi sarja” – olvasta fel az őszi temetői séta egyik résztvevője a szépszámú érdeklődőnek a feliratot.


A várostörténeti séta elhaladt Nemes Delnei Miskey Ferencz, Szabad Királyi Székes Fejérvár városa egykori tanácsnoka síremléke mellett. A ma már nehezen kiolvasható felirat tanulmányozása közben itt találkoztunk Miskey Barbarával, aki örömmel mesélt 1789 és 1862 között élt üknagyapjáról. Aki tanácsnokként a város ügyeiért dolgozott és gazdaságát, köztük az egykori szedreskertet (mai Szedreskert lakónegyed)  igazgatta. Az üknagyapa síremléke mellett az egykori tanácsnok kilencévesen, betegség miatt elvesztett unokája nyugszik. Ez mélyen lesújtotta a családot, ahogy arról a rávésett sorok is tanúskodnak: „A vigasztalhatlan szülők s kesergő testvérek boldog nyugalmát, nagy reményét és pótolhatatlan drága kincsét rabolta el e sír! E halom egy magát boldognak érzett Család kimondhatatlan bánatának határ halma!”

A temetői sétát vezető Poklosi Pétertől megtudhattuk, hogy a temetőben vannak olyan egyedi síremlékek is, amelyek anyaguk vagy megmunkálásuk miatt különlegesek, példa erre egy rózsaszín és egy fehér márvány obeliszk, és olyan feliratok, amelyek ma már nem olvashatóak, de szerencsére a feljegyzésekben megvannak az egykor rájuk vésett szövegek. Szervezetük sokakat – szakembereket, diákokat, a téma iránt érdeklődőket – igyekeznek bevonni az egykori értékeket megmentő tevékenységükbe.

November elseje a mindenszentek, a halottak napja. Akkor sokan mentek, mennek ki a temetőkbe, és gyújtanak gyertyát. Miközben azok lángja bizonytalanul inog, mi, az élők, emlékezünk a szerettünkre. A sírokon több ezer gyertya fénye világítja meg a szomorúan szép, de mégis hátborzongatóan gyönyörű emlékek útját, viszi magával a bánat sóhaját a sírban lévő emléke felé.

Amelyet szeretettel őrzünk. Nyugodjon ott ismert, vagy csak kevesek által ismert, de mégis valamikor szeretett ember.

Kapcsolódó Cikkek

  • Meghalt a híres filmrendező

    Hetvenhat éves korában meghalt Alan Parker angol filmrendező, forgatókönyvíró és producer, nevéhez olyan filmek fűződnek…

  • Húsban a jövő

    Húsban a jövő

    Minden adott ahhoz, hogy Kaposvár a térség fővárosává váljon, hangzott el a Kométa és a kormány között megszületett stratégiai együttműködési megállapodás aláírásakor.