EUR: 323,59 Ft
CHF: 292,01 Ft
2019. június 25., kedd
Vilmos

Egyéb Ózd

Dr. Elek Vilmostól búcsúzunk

A rendszerváltozáskor a Független Kisgazdapárt színeiben kapcsolódott be a politikai életbe, és alpolgármesteri feladatokat látott el Ózdon, miközben egy percig sem hagyta abba az állatok gyógyítását. Kiváló kapcsolatrendszerének köszönhető, hogy 1990 után városunkban több nagyberuházás elkezdődhetett, illetve megvalósulhatott. A szakma iránti szeretete és alázata tanítani való, de lakóhelyének sorsa iránt is elkötelezett volt. Dr. Elek Vilmos 77 éves korában hunyt el.

Domaházán született, 1942. november 27-én. A szegény, sokgyermekes családból származó fiú tanulmányi eredményei felkeltették a falu akkori plébánosa, Nagy László figyelmét, aki támogatta és továbbtanulásra biztatta. A községből elsőként került be az ózdi József Attila Gimnáziumba, ahol a kitűnő érettségi után az Állatorvostudományi Egyetemen végezhette tanulmányait. Állatorvosi doktori diplomáját 1966-ban vette át, majd annak birtokában Miskolcon, az Állategészségügyi Intézetben végzett diagnosztikai és kutatómunkát. Közben már készült arra, hogy szülőhelyén és annak térségében állatorvosként tevékenykedhessen. 1970-ben került Ózdra, és a térség egyik legismertebb embere lett. Járta a településeket, gyógyította a beteg állatokat, és elvégezte a kötelező oltásokat. Ha hívták, éjjel is segített a bajban, és nem ismerte a szabadnapot, mert tudta, ez a hivatása. Ötven év állatorvosi munka után, 2016. szeptember 9-én kapott aranydiplomát. A nyugdíjba vonulás nem jelentett számára változást, hiszen tudta, hogy kevés az állatorvos, és szükség van a szaktudására. Decemberben még dolgozott.


Fotó: Elek család
Dr. Elek Vilmos büszke volt az aranydiploma átvételére

Tevékeny, nemzeti elkötelezettségű emberként úgy gondolta, politikusként részt vesz lakóhelyének fejlesztésében. Kiépített kapcsolatrendszerén keresztül komoly érdemei voltak a kórház rekonstrukciójának elindításában és az új fűtőerőmű építésében. A vaskohászat megszűnése után munkanélkülivé vált több ezer ember sorsának enyhítéséért is sikerrel küzdött. Áldozatos munkájáért a belügyminiszter 1994-ben dicséretben részesítette. 1996-ban megválasztották a Magyar Állatorvosi Kamara megyei elnökének, amely tisztséget nyolc éven át töltötte be. Az ifjúság nevelésében is részt vett, a helyi cserkészmozgalom parancsnoka volt.

Fotó: Elek család
Decemberben még keményen dolgozott az aranydiplomás állatorvos

Strohmayer László, aki három cikluson keresztül látta el Ózdon a polgármesteri teendőket, megrendülten fogadta egykori alpolgármesterének halálhírét. Úgy fogalmazott, értékes embert vesztettünk el, aki sokat tett Ózd felemelkedéséért. Ismerték több minisztériumban, és ezt az előnyt városa javára fordította. Miközben maradéktalanul elvégezte alpolgármesteri munkáját, ugyanezt tette állatorvosként is. Sok elfoglaltsága mellett örömmel töltötte idejét három gyermekével és négy unokájával.


Dr. Elek Vilmost január 25-én helyezték örök nyugalomra a bolyoki templom kertjében.

Kapcsolódó Cikkek