2020. július 16., csütörtök
Valter

Belföld

Nyugdíj előtti álláskeresési segély feltételei 2019-ben

A nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) szabályait a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény határozza meg.

A főbb feltételek szerint az igényelhet ilyen segélyt, akinek a nyugdíjkorhatára betöltéséig legfeljebb 5 éve van hátra, szerzett már legalább 15 év szolgálati időt, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, továbbá aki legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és annak folyósítási időtartamát már kimerítette.


A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét főszabály szerint a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani, ami idén 59.600 forint.

A nyes az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig folyósítható.


A segély folyósítását több esetben szünteltetni kell, jellemzően arra az időre, amikor a segélyben részesülő dolgozik (kivéve az alkalmi munkát), vagy közfoglalkoztatott lesz, vagy keresetpótló juttatást kap.

A nyes folyósítása több esetben megszűnhet, jellemzően akkor, ha a segélyben részesülő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra válik jogosulttá, vagy ha nappali tagozatos hallgató lesz valamilyen oktatási intézményben.
A segély folyósítását meg kell szüntetni, ha a segélyben részesülő nem jelenti be a kereső tevékenységét a munkaügyi hatóságnak, vagy ha bármely okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából.

A 15 napon belüli bejelentési kötelezettség minden olyan lényeges körülményre kiterjed, amely érintheti a nyes-re való jogosultság feltételeit.

A nyes iránti kérelmet a munkaügyi központban (munkaügyi kirendeltségen) kell benyújtani.

Nagyon gyakori kérdés, hogy emelkedik-e évente a már megállapított nyugdíj előtti álláskeresési segély összege a nyugdíjak rendszeres emelésének mértékével? Az egyszer megállapított összeg nem emelkedik a következő
években, miután a nyes nem nyugdíj, így a kötelező nyugdíjemelés nem vonatkozik erre a segélyre.

Természetesen az új megállapítások esetén a nyes összege magasabb lehet a korábbi években megállapított segélyek összegéhez képest, hiszen a segély összege a nyes iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló minimálbér összegéhez igazodik, a minimálbér összege pedig az utóbbi években minden évben nőtt. Ezért lehetséges, hogy egy 2018-ban megállapított nyes összege főszabály szerint 55.200 Ft volt és az is marad a folyósítása alatt mindvégig, míg egy 2019-ben megállapítandó nyes összege főszabály szerint 59.600 Ft lesz – és az is marad a segély folyósításának teljes tartama alatt.

Dr.Farkas András
www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek