2019. február 19., kedd
Zsuzsanna

Egyéb Székesfehérvár

A békeszerződés (békeparancs?) emlékére

A Megyeházán rendezte első konferenciáját a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság

A történelmi helyszínen beszél Vizi László a történelmi eseményről, a 100 éve e helyen megtartott előterjesztésről Fotó: ÖKK, Molnár Artúr

Trianon. Örök bánat, örök seb ez a magyarok számára. A békeszerződést (békeparancsot?) 1920. június 20-án 16.32-kor írták alá a győztes felek és a vesztesek. Magyarország részéről Bernárd Ágost és Drasche-Lázár Alfréd volt az aláíró. Jellemző az akkori hangulatra Edvard Benes cseh politikus kijelentése: „Az egész világ elborzadt… és megértette, hogy a háborút nem egyedül az egykori Osztrák–Magyar Monarchia végzetes politikája robbantotta ki, hanem sokkal inkább Budapesten, mint Bécsben készítették elő.” Jövőre lesz 100 éve, hogy Magyarország határait átrajzolták, amit megerősített az 1947. február 10-én hazánk képviselője által aláíratott, a II. világháborút lezáró párizsi szerződés.


Székesfehérvár közgyűlése tavaly novemberben döntött a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról, a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójához kapcsolódva. A tervek szerint 2020 őszéig működő munkacsoport feladata, hogy számba vegye és megvizsgálja a békediktátum helyi következményeit Székesfehérvárra és Fejér megyére vonatkozóan. Az első nyilvános rendezvény a Magyarország, Fejér megye és Székesfehérvár 1918–1919 fordulóján című konferencia volt, amelyet a Megyeháza Dísztermében rendeztek. 1919. február 3-án ugyanebben a teremben a Fejér Megyei Törvényhatósági Bizottság megtárgyalta és elfogadta gróf Károlyi József korábbi főispán előterjesztését, amelynek nyomán bizalmatlansági indítványt fogalmaztak meg a regnáló Berinkey-kormánnyal szemben, Magyarország területi sérthetetlensége érdekében.

A konferencia levezető elnöke Vizi László Tamás PhD főiskolai tanár, a Kodolányi János Egyetem rektorhelyettese, a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság elnöke volt.


– Száz évvel ezelőtt forrt a világ… Átalakult az a Duna-medencei térség és Közép-Európa, ahol mi is élünk. Egy új világ kezdődött, amely lezárt egy hosszú múltat, és elindított valami mást. A kortársak nem tudták, mi lesz a jövője ennek az új világnak, milyen izmusok és ideológiák fogják azt meghatározni, és milyenek lesznek az új határok. 1918–19 fordulóján a történelmi Magyarország már a múlté volt, a szerb, a román, a cseh haderő mélyen benyomult hazánk területére. Többek között ez is inspirálta gróf Károlyi Józsefet a bizalmatlansági indítvány megfogalmazására – mondta.

Molnár Krisztián, a házigazda, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke részletesen megemlékezett gróf Károlyi Józsefről, bátor cselekedetnek minősítve a bizalmatlansági indítványt. A száz évvel ezelőtti esemény tiszteletére a Megyeházán 1930-ban állított emléktáblát az ’50-es években az akkori hatalom eltávolíttatta, de 2007-ben a jobboldali többségű megyei közgyűlés ismét méltó helyére, a Díszterem bejáratához helyezte azt. – Gróf Károlyi József emlékét méltón ápolja az a tény, hogy unokája, gróf Károlyi György nagykövetként képviseli Magyarországot Párizsban – fogalmazta meg zárógondolatában a közgyűlés elnöke.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a sorsfordító történések mögött emberi sorsok húzódtak meg. Mint elmondta, a megye és a város száz évvel ezelőtti polgárai ugyanúgy tették a dolgukat a mindennapokban, mint mi. Akkor sok minden sokk volt az ember és a közösség életében. Erre is érdemes figyelnünk akkor, amikor a történések mögé nézünk – hallhattuk.

A konferencián vizsgálták a katonatanácsok, a munkástanácsok szerepét, az 1919 januárjában Versailles-ban megnyitott békekonferencia magyarországi vonatkozásait, illetve gróf Károlyi József életét és politikai pályafutását. A tanácskozás végén felhívást tettek közzé magániratok és tárgyi emlékek gyűjtésére az első világháború, a forradalmak kora, valamint Trianon és következményei tárgykörében. A Trianon Centenáriumi Emlékbizottság tavasszal az 1919-es eseményekre fókuszáló konferenciát, majd június 4-e, a nemzeti összetartozás napja alkalmából emlékülést tervez.

Kapcsolódó Cikkek