EUR: 314,57 Ft
CHF: 278,89 Ft
2019. március 21., csütörtök
Benedek

Külföld

Kövér: Közös európai rendezésre van szükség az őshonos kisebbségek ügyében

A magyar-szlovén viszony példa lehetne az őshonos nemzeti kisebbségek ügyének európai szintű rendezésére, amit a két állam közös javaslatként vetne fel az Európa jövőjéről szóló vitákban – közölte az Országgyűlés elnöke csütörtökön a szlovéniai Lendván.

Kövér László a Szlovén Nemzetgyűlés elnökével, Dejan Zidannal és a muravidéki magyar kisebbség képviselőivel folytatott délelőtti találkozója után, sajtótájékoztatón beszélt az általa felvetett kezdeményezésről.


Miután Európa lakosságának mintegy 10 százaléka őshonos nemzeti kisebbségként él, az ezzel kapcsolatos európai sztenderdek kialakítása nemcsak magyar kérdés, de Európának is az egyik legfontosabb kérdése – mondta a házelnök.

A magyar politikus kiemelte: a rendszerváltozás után először szerveztek olyan látogatást, amelynek során egy napon keresik fel a szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén kisebbségi közösséget.


Magyarország szomszédságpolitikájában “hangsúlyos, ha nem a legfontosabb a határon túli magyar közösséggel való bánásmód, amit az adott ország tanúsít”, és hasonlóképpen nagy jelentőséget tulajdonít Magyarország a területén élő 13 nemzetiségnek, amelyek összekötő kapcsok az államok között – hangsúlyozta Kövér László.

Hozzátette: ezért is vetette fel, hogy ha túlleszünk az európai parlamenti választás “zaklatott időszakán”, akkor az Európa jövőjéről szóló vitákban közösen tehetnének kezdeményezést, hogy alkossunk európai sztenderdeket az őshonos nemzeti közösségek kérdésének kezelésére.

Az Országgyűlés elnöke fontosnak nevezte, hogy Szlovéniával olyan közös projekteket valósítsanak meg, amelyek “az együttműködést szimbolizálják, de van praktikus értékük is”. Ide sorolta a közös történelmi forrásgyűjtemény létrehozását, illetve a magyar-szlovén és szlovén-magyar szótár elkészítését.

Ez utóbbiról megjegyezte: nemcsak költséges projekt, de szellemileg és tudományos értelemben is komplikált feladat. Szlovén partnerével azonban megegyeztek abban, hogy mindketten arra ösztönzik kormányaikat, hogy a közös projekteknek minél hamarabb legyen meg a politikai támogatása, az anyagi forrása, és minél gyorsabban fejeződjenek be a munkák.

Dejan Zidan a sajtótájékoztatón megemlítette: első magyarországi hivatalos látogatása idején vetette fel neki Kövér László, hogy közösen látogassanak el a két nemzeti közösséghez. Ez a továbbiakban állandó gyakorlattá fog válni.

“Tudatában vagyunk annak, hogy a két ország között a két nemzeti közösség az összekötő kapocs, de ez nemcsak hangzatos szavakban nyilvánul meg, hanem a mostani látogatás is ezt példázza” – fogalmazott a szlovén házelnök. Jelezte, tárgyalásaikon megállapították: a magyar nemzeti közösség elégedett a helyzetével, de további közös projekteket várna.

A közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva a szlovén parlamenti elnök azt mondta: örülnének annak, ha minél több befektetés érkezne a Muravidékre és a Rábavidékre egyaránt.

Kövér László ehhez azt fűzte hozzá, hogy Magyarország jó gazdasági állapotban van, és az elmúlt években sikerült a külföldi befektetők körében olyan bizalmat kialakítani, aminek köszönhetően soha nem látott értékben áramlott be működőtőke Magyarországra. Ez jó az országnak, mert munkahelyeket teremt, emeli a munkakultúrát és a technológiai színvonalat, de természetesen a befektetőknek is hasznot hoz.

A magyar kormány igyekszik ezeknek a befektetéseknek egy részét azokra a területekre terelni, ahol munkahelyekre van szükség, de nem voltak korábban ilyen beruházások. “De büszkék vagyunk arra, hogy most már a magyar gazdaságban is van annyi potenciál, hogy a magyar tőkét más országokban is be tudjuk fektetni”, ami az adott térségnek és a befektetőknek is hasznot hoz – emelte ki.

“Minél több gazdasági szál fűz össze bennünket, annál nagyobb lesz a bizalom, annál természetesebb, hogy együvé tartozunk, egymásra vagyunk utalva”. A remények szerint ezt a szlovén kormány mellett a szlovén politikai élet kormánnyal szemben álló vagy azt kívülről támogató szereplői is meg fogják érteni – fogalmazott Kövér László.

Elmondta továbbá, hogy a magyar kormány igyekszik más szomszédos országokkal is partner lenni a befektetések elősegítésében, hiszen ahol ellenállás, bizalmatlanság van, ezek a befektetések nem hozhatják meg a várt eredményt sem az egyik, sem a másik közösség javára.

Kövér László és Dejan Zidan a lendvai sajtótájékoztató után ellátogatott a nemrég felújított Bánffy Központba, majd a Vas megyei Felsőszölnökre utaztak, ahol a szlovén nemzetiség képviselőivel találkoznak.

Az anyanyelv megtartása mellett a helyi gazdaság megerősítése is a nemzetiségek megmaradását szolgálja

Az anyanyelv megtartása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzése mellett a határ menti térségek gazdaságának megerősítése is a nemzetiségek megmaradását szolgálják – hangoztatta csütörtökön Felsőszölnökön Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki kollégája Dejan Zidan a szlovén nemzetgyűlés elnökének társaságában látogatott el a Rába-vidék központjába.

Kövér László elmondta: találkozójuk a szlovéniai Mura-vidéki Lendván kezdődött, ahol első sorban a múlt kérdéseinek feldolgozását, valamint jövőbeni kulturális együttműködés kérdéseit vitatták meg. Az eszmecsere második felében, a magyarországi szlovének által lakott Rába-vidéken pedig a helyi gazdaság fejlesztésével kapcsolatos elképzelések kerültek a nemzetiségi közösség vezetőivel folytatott megbeszélés fókuszába.

Úgy fogalmazott: a Rába-vidék fejlesztéséről szóló tervek már elkészültek és hamarosan a kormány asztalára kerülnek.

Az anyanyelv megtartásán túl egy nemzeti kisebbség megmaradását az is szolgálhatja, ha az anyanyelv használata egy határ menti térségben a két ország gazdasági kapcsolatainak élénkülésével, helyi vállalkozók révén “gazdasági faktorrá” is válik – hangzott el.

A magyar politikus hozzátette: az államok és kormányok feladata, hogy akár a jogi szabályozással, akár az infrastruktúra fejlesztésével segítsék a helyi gazdaság fejlődését, hozzájárulva a térség népességmegtartó képességének növeléséhez.

Az Országgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón elismerően szólt arról az összefogásról és aktivitásról amit a Magyarországon élő tizenhárom nemzetség közül – viszonylag alacsony lélekszámukhoz képest – a szlovén nemzetiségi tagjai tanúsítanak.

Dejan Zidan szlovén házelnök úgy fogalmazott: az Országos Szlovén Önkormányzat és a térségi fejlesztési ügynökség együttműködésének köszönhetően olyan mintaprojektet sikerült kidolgozni, amely a határ mindkét oldalán hasznosítható elemeket tartalmaz és amelynek megvalósítása valóban erősíteni fogja a Rába-vidék és a Mura-vidék gazdaságát is.

Kovács Andrea a Rába-vidék fejlesztéséért létrehozott ügynökség vezetője az MTI-nek elmondta: az általuk javasolt tervek döntő többsége az infrastruktúra fejlesztését célozza. Szavai szerint ugyanis ez az alapja annak, hogy a térségben olyan vállalkozások telepedjenek meg, amelyek munkahelyet kínálnak például a Rába-vidék fiataljai számára.

További cikkek:

Kapcsolódó Cikkek