EUR: 323,43 Ft
CHF: 290,93 Ft
2019. június 26., szerda
János, Pál

Belföld

Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére

A nyugdíj összege a nyugdíjigénylő élete során megszerzett összes szolgálati idő egész években kifejezett hossza által meghatározott százalékos

mértékű, nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzótól, valamint az 1988. január 1-jétől a nyugdíjigénylés napjáig terjedő időszak alatt elért, nyugdíjjárulék-köteles keresetek, jövedelmek alapján számított havi nettó átlagkereset összegétől függ.


Ezért mind a szolgálati időnek, mind a járulékalapot képező keresetnek meghatározó szerepe van a nyugdíj összegének számítása során.

Sok esetben azonban előfordulhat, hogy valaki nem áll biztosítási jogviszonyban vagy szünetel ez a jogviszonya, így sem szolgálati időt, sem figyelembe vehető keresetet nem szerez az érintett időszakokban. A törvény azonban lehetővé teszi a számukra, hogy megállapodást köthessenek a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, illetve a figyelembe vehető jövedelem megszerzése céljából.


A törvényi rendelkezés szerint az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll (pl. nem áll munkaviszonyban), vagy a biztosítása szünetel (pl. fizetés nélküli szabadságon van), nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 24 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. A megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg.

A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.  A fizetendő járulékot külföldi díjfizető esetében is forintban kell megfizetni.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege (2019-ben a minimálbér havi 149 ezer Ft, ennek 24%-a 35.760 Ft, ennyi a megállapodás alapján befizetendő havi járulék idei minimális összege).

Ha a megállapodást a minimálbér összegének figyelembe vételével kötik meg, akkor annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.

Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja.

A megállapodás hatósági szerződésnek minősül.  A megállapodás megkötésére illetékes hatóság a fővárosi/megyei kormányhivatal.

További részletek a NyugdíjGuru News portálon

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

További cikkek:

Kapcsolódó Cikkek