EUR: 352,94 Ft
CHF: 331,48 Ft
2020. július 13., hétfő
Jenő

Belföld

Vajon mi dolga volt a leg­na­gyobb ti­tok­ban Kínában az MSZP el­nökének?

Az út min­den egyes lé­pé­sét a le­hető leg­na­gyobb ti­tok­tar­tás övezte. Va­ló­sá­gos kom­mu­ni­ká­ciós vesz­teg­zá­rat hoz­tak létre a szo­ci­a­lis­ták, hogy ne szi­vá­rog­has­son ki sem­mi­féle in­for­má­ció. Nem adtak ki róla sem elő­ze­te­sen, sem utó­lag hi­va­ta­los köz­le­ményt. Meg­lepő in­for­má­ciók bir­to­kába ju­tott a Ripost.

Tóth Bertalan a szokásos közösségi fórumokon, de az MSZP legbelsőbb „felületein” is mélyen hallgatott arról, hogy hivatalos útra a Kínai Népköztársaságba utazott, méghozzá azért, hogy a titkos diplomácia gyakran elítélt eszközeivel folytasson tárgyalásokat.


A Ripost legbelső MSZP-s pártkörökből származó információi szerint külön szocialista agytröszt döntött a kényes kínai utazás kommunikációs elhallgatásáról, a kampányfőnök Újhelyi István vezényletével.

Úgy ítélték meg, hogy az európai uniós választási kampány finisében nem vetne jó fényt a magyar szocialisták elnökére, ha kiderülne, hogy titkos diplomáciai tárgyalásokat folytat a kínaiakkal. Értékelésük szerint bárki kiforgathatná, hogy az évek óta súlyos identitászavarral küzdő, folyamatosan Brüsszel kegyeit kereső párt elnöke éppen mostanában ölelkezik össze a „testvéri Kínával”.


A lap úgy tudja, hogy az MSZP kommunikációs válságterv kidolgozásával is megpróbálkozott arra az esetre, ha netán mégis kiderülne a titkolni próbált utazás. Ebben felmerült, hogy magánútnak próbálnák beállítani Tóth Bertalan utazását.

Még osztani és szorozni is elkezdtek, hogy egy ilyen több milliós költséggel járó pekingi út, akár csak egy négycsillagos szállodával kalkulálva hogyan is „passzolhatna” az MSZP elnök ugyancsak szerényre sikerült vagyonbevallásához.

/Fotó: Ripost

Végül azonban a bujkálást, a titkolózást választották, ők tudják, miért.

Éppen ezért perdöntő jelentőségűek azok a fotók, amelyek nyilvánvalóan a szocialista pártelnök közvetlen környezetében készültek, majd jutottak el hozzánk. Úgy informálták szerkesztőségünket, hogy képek azt örökítik meg – igaz, hogy a cigarettaszünetben – amikor a szocialisták elnöke egy a testvérpártok számára rendezett gondosan elkülönített szekcióban részt vett az Egy övezet, egy út nevű nemzetközi konferencián.

Annak a rendezvénynek egy különleges, – a kommunista és utódpártok részére rendezett – „hátsó udvaráról” lehet szó, amelynek vezető fórumain a lehető legszélesebb körű nyilvánosság előtt 37 ország állam és kormányfője vett részt.

A szocialista titkolózásnak így nyilvánvalóan az lehet az oka, hogy ezen a diszkrét külön rendezvényen ma is egy „vörös testvérpárt” vezetőjeként invitálták meg pártvezérüket Tóth Bertalant Pekingbe.

Az ilyesmit még a brüsszeli elvbarátok előtt sem egyszerű kimagyarázni. Nagy kérdés, hogy az illegalitást választó, de most lebukott elvtársak most miféle mosakodással próbálkoznak majd.

Kapcsolódó Cikkek