EUR: 323,33 Ft
CHF: 291,40 Ft
2019. június 25., kedd
Vilmos

Egyéb Szeged

Szeged2030: Ki kell nyitni a kulturális életet

Szeged kulturális életét ki kell nyitni! Miért? Mert jelenleg ez egy rettentő zárt rendszer. A városnak, a vezetésnek nyitnia kell, nyitnia kellene… Úgy gondolom, hogy Szeged sokkal jobban gazdálkodhatna alkotói energiáival. Itt helyben rengeteg olyan kezdeményezést látok, amelyeknek csak egy kis lökés kellene, amit a város egyébként képes lenne megadni. Ezért is csatlakoztam a Szeged2030 csapatához, mert itt egy olyan közösséget találtam, amely nyitottan áll a kreatív kezdeményezésekhez, legyen szó kultúráról, gazdaságról vagy bármi másról.

szerző :Kiss László kulturális menedzser


Kulturális stratégiánk általános célja, hogy keretet adjon és közös célt határozzon meg a város kulturális szolgáltatórendszere valamennyi intézményének és közösségének, függetlenül attól, hogy ezek önkormányzati fenntartásban vagy más formában működnek-e.

Jelenet a Hegedűs a háztetőn című előadásból

A színház nézőtere

Hiszen a város kulturális szolgáltatórendszere többszereplős; jelen van benne az önkormányzati, az állami, a forprofit és a nonprofit szektor. Kétségtelen, hogy az önkormányzat az egyik legnagyobb fenntartója és tulajdonosa a város kulturális intézményeinek. Az, hogy egyfajta koordinációs szerepet lát el, és katalizátora a különféle szereplők együttműködésének, nem jelenti feltétlenül azt is, hogy a kultúra finanszírozása és a kulturális élet megteremtése kizárólag az ő felelőssége lenne. De abban, hogy milyen forrásokat mozgósít annak érdekében, hogy erős és stabil kultúrafinanszírozás működjön a városban, nagy a felelőssége. Ugyanakkor koncepciónk szerint fontos, hogy erősítsük a gazdasági szektor szereplőiben a társadalmi felelősségvállalás lehetőségét, és ugyanilyen fontos, hogy a város képes legyen koordinálni és ösztönözni a nonprofit és a forprofit szektor közötti párbeszédet a kultúrafinanszírozás terén.


Azt gondoljuk, hogy ez a szolgáltatórendszer nem lehet hatékony a szereplők együttműködése nélkül, amelynek az érdekek és eredmények kölcsönös elfogadásán kell alapulnia. Mivel a kulturális közfeladatok ellátásának első számú feltételrendszere az önkormányzat által fenntartott és az állam által támogatott intézményrendszer, ezért koncepciónk alapvető célja ennek fejlesztése, szolgáltatásainak bővítése a fenntarthatóság mindenkori szem előtt tartásával, annak érdekében, hogy városunk polgárai és szűkebb-tágabb régiónk lakói azonos lehetőségeket kapjanak a kultúrafogyasztás terén.

Ennek érdekében az önkormányzat fenntartói magatartását először is hatékonyabbá kell tenni, mérhető, reális célokat kell meghatározni, racionalizálni kell az erőforrásokat, képesnek kell lennünk új módszerek kidolgozására, elsajátítására és egy átlátható irányítási modell működtetésére.

Nézetünk szerint a kultúra nem létezhet társadalmi szerepvállalás nélkül, így kiemelt célunknak tekintjük a fiatal tehetségek felkarolását és a szegény diákok gyámolítását, hiszen felelősséggel tartozunk egymásért, különösen a hátrányos helyzetben vagy szegénységben élőkért. A kultúra eszközei elősegíthetik az esélyegyenlőség megteremtését, a társadalmi felzárkóztatást, a diszkrimináció felszámolását és a közösségi összetartás erősítését.

Címkék

Kapcsolódó Cikkek