EUR: 330,16 Ft
CHF: 299,75 Ft
2019. október 22., kedd
Előd

Belföld

Milyen nyugdíjat kaphatnak a Németországban dolgozó magyarok?

Németországban nő az aggodalom, hogy a kötelező nyugdíjrendszer nem lesz képes elegendő ellátást nyújtani időskorban a társadalom gyors demográfiai öregedése miatt. Emiatt a kötelező állami nyugdíj mellett kiemelten fontos szerepet szánnak a foglalkoztatói és a privát nyugdíjmegoldásoknak is.

A német nyugdíjszámítás a 2001-ben bevezetett nyugdíjpontok rendszerére épül. A biztosított minden biztosítási év után az adott évben elért kereseti helyzetét tükröző nyugdíjpontot kap. A nyugdíjpont értékét az éves kereset határozza meg, amelyet a német nemzetgazdasági átlagbérhez kell viszonyítani, vagyis a személyes kereset összegét el kell osztani a nemzetgazdasági átlagbér összegével. A képletnek megfelelően pontosan egy pontot ér a járulékfizetők átlagos kereseti szintjének megfelelő kereset. Ha ennél magasabb a kereset, 1-nél nagyobb értékű, ha kisebb a kereset, 1-nél kisebb értékű nyugdíjpontot kap az adott évben a biztosított.


A kereset alapján meghatározott nyugdíjponthoz hozzá kell adni a járulékfizetéssel nem járó, de biztosítási időnek minősülő tartamok alapján járó pontokat is (ilyen például a gyermeknevelésre adott pont, amit a szülők egymást között meg is oszthatnak). A nyugdíj összegét az aktuális nyugdíjérték mint szorzótényező révén közvetlenül befolyásolja a német gazdasági fejlődés éves alakulása is. Az aktuális nyugdíjérték megegyezik annak a havi nyugdíjnak az összegével, ami egy átlagkeresőt illetne meg a tárgyévben. Az átlagkeresetet a német Nemzeti Számlák alapján határozzák meg. A számítás nem egyszerű, és az elve is elég bonyolult: az előző évi aktuális nyugdíjértéket megszorozzák az előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkereset változásának mértékével, majd az előző évi nyugdíjjárulék változásának százalékos mértékével, majd az előző évi fenntarthatósági szorzótényezővel, így kapják meg a tárgyévi aktuális nyugdíjértéket. A törvény garantálja, hogy a tárgyévet követő évi aktuális nyugdíjérték semmilyen esetben sem lehet kisebb, mint a tárgyévi aktuális nyugdíjérték.

Emellett a nyugdíjrendszer függőségi rátájának változását mérő fenntarthatósági szorzótényezőt is alkalmazni kell a német nyugdíj számítása során, ami azt mutatja meg, hogyan változik a járulékfizetők száma a rendszer által fizetett ellátásokban részesülő nyugdíjasok számához képest. A munkavállalók és a munkáltatók által fizetendő éves nyugdíjjárulék-mértéket a rendszerbe épített fenntarthatósági alap (a járulékfizetők számának a nyugdíjasok számához viszonyított arányától függő biztonsági alap) befolyásolhatja. Ha az előrejelzések szerint a következő évi járulékbevételek nem biztosítják, hogy az alap a törvényi keretek között maradjon, akkor ennek megfelelően növelhetik vagy csökkenthetik a nyugdíjjárulék mértékét.


A német nyugdíjrendszerben minden évben július 1-jén az aktuális nyugdíjérték szerint szabályozzák a nyugdíjak összegét. Vagyis nem csak az adott évben megállapítandó, új nyugdíjak összegére, hanem a korábban megállapított összes nyugdíj összegére is hat az aktuális nyugdíjérték. Ha az aktuális nyugdíjérték nő, akkor az összes nyugdíj összege ennek megfelelően nő. A törvényi garanciánál fogva az aktuális nyugdíjérték nem csökkenhet, ezért legrosszabb esetben a nyugdíjak összege nem változik a következő évben.

Részletek a német nyugdíjrendszerről és a Németországban dolgozó magyarok nyugdíjjogosultságának érvényesítéséről a szerző blogján.

Dr.Farkas András
NyugdíjGuru News
www.nyugdijguru.hu

Kapcsolódó Cikkek