EUR: 353,05 Ft
CHF: 332,23 Ft
2020. július 04., szombat
Ulrik

Egyéb Ózd

Borsodbótán segítik a felárkózást

A szegény családok helyzetének javítására Borsodbóta Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, amire az önkormányzat közel kétszázmillió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert.

A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő roma és nem roma egyének és családok tartoznak.


A szervezett foglalkozások a település egésze számára olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe való integrációját. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamattámogatással kísért beavatkozások szükségesek. A szakemberek bevonására a pályázat keretében kerül sor.

A fejlesztések alapja a célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét (jelenléten alapuló szociális munka). Cél, hogy a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése.


A száz százalékban támogatott projekt forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Szakértőket is bevonnak

A projekt 36 hónapon keresztül valósul meg, számos szakértő (például addiktológus, fejlesztőpedagógus, jogász, trénerek) közreműködésével. Ennek keretében az általános iskolások számára megrendezik a nevezetes eseményeket, mint a Mikulás, a karácsony, az anyák napja, a nemzeti ünnepek vagy a Márton-nap. Utóbbira ebben az évben november 11-én szerveztek libával kapcsolatos foglalkozást, ahol a gyerekek lámpát készítettek, ludakat rajzoltak, és libazsíros kenyeret ettek lila hagymával, miközben Váradi Hajnalka rendezőtől megtudhatták, mi az összefüggés a névnap és a nagy madár között.

Fotó: Lokál (archív
Képalá: A kreativitás fejlesztése fontos a mindennapokban

Fotó: Lokál archív
A táncot projektor segítségével tanulják

Fotó: Kovács István
A Márton nap libáról szól

Fotó: Kovács István
Váradi Hajnalka (balra) foglalkozásvezető találta ki a feladatokat

Kapcsolódó Cikkek