EUR: 353,05 Ft
CHF: 332,23 Ft
2020. július 04., szombat
Ulrik

Egyéb Sopron

Itt az új Soproni Füzetek

Az Adventi Tárlat megnyitóját és a Soproni Füzetek 2019 bemutatóját tartják december 8-án a Festőteremben. A kiadvány kapcsán dr. Zentai László főszerkesztőt faggattuk.

Zentai László fontosnak tartja a kulturális értékek megtartását
Fotó: Zentai / SopronMédia

Milyen szempontok alapján állította össze a kiadványt?
A legfontosabbnak azt tartottam, hogy olvasóinknak hiteles tükörképet adjunk Sopron irodalmi, zenetörténeti, képző- és fotóművészeti életének egy esztendei „terméséből”. Aktív szerkesztőtársaim minden értékre felhívták a figyelmemet, amelyet egy ilyen éves gyakoriságú antológiában megjelentethetünk.
Milyen újdonság várható?
Két új – remélem hosszú távon is közérdeklődésre számító – rovatot indítottunk. Az Alkotóműhelyek címűben betekintést nyújtunk Kutas László szobrászművész alkotói világába, illetve a Soproni Fotóművészeti Kör tevékenységébe. A másik új rovatunknak a Helyi memoárok címet adtam, mert itt az emlékezésé, a visszaidézésé a főszerep. Ide tettük be – többek között – Sarkady Sándor nagyszerű tanulmányát a fiatalon elhunyt Herbszt Zoltán művészetéről, és ugyanitt találják meg az olvasók Fejér Zoltán elemző emlékezését Gáspárdy Sándor piktúrájáról…


Évtizedek óta meghatározó kiadvány a Soproni Füzetek
Fotó: Zentai

Milyen értékeket ad az olvasó számára a kiadvány?
Az értékmegőrzés, és megkockáztatom, az újrafelfedezés üzeneteit akartuk megcélozni. Erősíteni a soproniakban, hogy a városban élő vagy az innen elszármazott alkotók a város meglévő kulturális értékeit gazdagítják, illetve erősítik. Külön gondot fordítottunk a legfiatalabb tollforgatók helyzetbe hozására. Több középiskolás diák írásai minden esztendőben publicitást kapnak egy önálló rovatban. Szerkesztői munkánkat segítik tanáraik, akik közül ketten tevőlegesen is tagjai szerkesztőségünknek.

Zentai Lászlónak jelentős szerepe van az irodalmi életben
Fotó: ZL

Milyen múlttal rendelkezik a Soproni Füzetek?
Az első szám 41 évvel ezelőtt, 1978-ban jelent meg. Alapító-főszerkesztőnk, a 2014 decemberében elhunyt Sarkady Sándor író, az akkori felsőfokú Óvónőképző Intézet tanára, hangyaszorgalommal és nagy szeretettel gyűjtötte be az írásokat és képzőművészeink reprodukcióit. Szerkesztőség hiányában maga végezte a szerkesztői munka mellett a korrektúrázást is. Eleinte kétévente jelenhetett meg az antológia, majd 1990-től éves periodikaként került az olvasók kezébe. Sarkady Sándor kiemelkedő érdeme, hogy a negyvenes évek végén „megszüntetett” irodalmi közéletet újjáteremtette a városban. Helytörténészeink feladata lesz, hogy ezt tudományosan is visszaigazolják.


Adventi Tárlat és Soproni Füzetek
Már hagyományosan a Testvérmúzsák találkozása ürügyén képzőművészekkel közösen mutatják be az új kiadványt. Az Adventi Tárlaton adják közre az antológiát december 8-án, 11 órakor a Festőteremben. Köszöntőt mond dr. Farkas Ciprián polgármester.

Zentai László legutóbbi regényének dedikálása közben
Fotó: ZL / Hajdú

Kapcsolódó Cikkek